Porządek Mszy Świętych

Niedziele i Święta
6 30 - Msza Św. w Kościele p.w. Wszystkich Świętych (w Rynku) - UWAGA! do odwołania ta msza jest w nowym kościele

00

30

11 00

12 15 (Pierwsza Niedziela miesiąca)

18 00 (w okresie zimowym od 1.października do świąt Wielkanocnych o 17 00)

 W czasie Wielkiego Postu niedzielna Msza święta wieczorna bezpośrednio po Gorzkich Żalach czyli około 1615


Dni powszednie
30

30 - Msza Św. w Kościele p.w. Wszystkich Świętych (w Rynku)

/w czasie wakacyjnym poranna msza jest tylko o 7.00 w starym kościele/

18 00 (w okresie zimowym o 17 00)

 Nabożeństwa okresowe

Msza roratnia –  ranna Msza św. w okresie Adwentu.

Nieodłącznym elementem Adwentu są Msze św. roratnie. Nazwa "Roraty" pochodzi od pierwszych słów pieśni towarzyszącej porannej Mszy św. sprawowanej w Adwencie: "Rorate coeli desuper..." (Niebiosa rosę spuście nam z góry). Charakterystycznym elementem Rorat jest zapalanie świecy, która symbolizuje Najświętszą Maryję Pannę.


Droga Krzyżowa –  piątki (w okresie Wielkiego Postu).

Nabożeństwo odprawiane jest dla upamiętnienia cierpień Chrystusa, a zwłaszcza Jego Zbawczej męki i śmierci. Do istoty nabożeństwa Drogi Krzyżowej należy rozważanie Męki Pańskiej tj. symbolicznym odtworzeniu drogi Jezusa Chrystusa na śmierć i złożenia Go do grobu przy tzw. stacjach Drogi Krzyżowej.Gorzkie Żale – w niedziele (w okresie Wielkiego Postu).

„Gorzkie żale przybywajcie, serca nasze przenikajcie" - w okresie Wielkiego Postu w pieśniach rozważamy mękę i śmierć Pana Jezusa oraz cierpienia Jego Matki, która wiernie towarzyszyła w  Drodze Krzyżowej. Wyrażamy naszą miłość i wdzięczność za Jego miłość, którą ofiarował na krzyżu.


Nabożeństwa Majowe – po Mszy Św. wieczornej w dni powszednie miesiąca maja.

Maj to w Kościele okres szczególnej czci Matki Bożej. Centralną częścią nabożeństwa majowego jest Litania Loretańska, jeden ze wspaniałych hymnów na cześć Maryi, w którym wysławiane są Jej wielkie cnoty i przywileje, jakimi obdarzył Ją Bóg.


Nabożeństwa Czerwcowe – po Mszy Św. wieczornej w dni powszednie czerwca.

Czerwiec poświęcony jest Jezusowi Chrystusowi, którego właśnie w tym czasie czcimy w sposób szczególny w nabożeństwach dedykowanych Jego Najświętszemu Sercu. Jest ono - jak nauczał papież Leon XIII - „symbolem i żywym obrazem nieskończonej miłości” Jezusa do wiernych. Nabożeństwo czerwcowe składa się z adoracji Najświętszego Sakramentu oraz Litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa.


Nabożeństwa Różańcowe – po Mszy Św wieczornej w dni powszednie października.

Tradycyjnie to właśnie październik jest miesiącem w szczególny sposób poświęconym modlitwie różańcowej. Nabożeństwo różańcowe składa się z adoracji Najświętszego Sakramentu oraz odmawiania jednej z części różańca.


Nabożeństwa fatimskie z procesją - raz w miesiącu  po Mszy Św. wieczornej - od 13 maja do 13 października.

"Wezwanie Maryi nie jest jednorazowe. Jest otwarte ku coraz nowym pokoleniom. Ku coraz nowym >>znakom czasu<<. Trzeba do niego wciąż powracać. Podejmować je wciąż na nowo." 
Jan Paweł II, Fatima, 13.V.1982 r.

Nabożeństwa fatimskie są wypełnieniem woli Maryi i odpowiedzią na Jej objawienie się i słowa w Fatimie wypowiedziane do trojga młodych ludzi w 1917 roku w Portugalii. Przez modlitwę różańcową rozważamy życie i postawę Matki Bożej oraz Jej Syna, Wcielonego Jednorodzonego Syna Bożego, który dla naszego zbawienia stał się człowiekiem i ofiarował swoje życie za nas na krzyżu.


 Godzinna Adoracja Najświetszego Sakramentu - po wieczornej Mszy Świetej w każdy czwartek.

 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy – co tydzień w środy po wieczornej Mszy Św.

"O Matko Nieustającej Pomocy, z największą ufnością przychodzę dżisiaj przed Twój święty obraz, aby błagać o pomoc Twoją. Nie liczę na moje zasługi, ani na moje dobre uczynki, ale tylko na nieskończone zasługi Pana Jezusa i na Twoją niezrównaną miłość macierzyńską..."

"Wszystkim, którzy z wiarą i ufnością oddają cześć Matce Bożej Nieustającej Pomocy - z serca błogosławię." - Jan Paweł II