Zanurzeni w miłosierdziu Boga – wielki czwartek

Wielki Czwartek1Eucharystia powinna stanowić centrum życia każdego chrześcijanina. Dzięki niej możemy duchowo zjednoczyć się z Jezusem, doświadczając Jego miłości i miłosierdzia. Św. Faustyna przez całe swoje życie odznaczała się umiłowaniem Eucharystii. Z wiarą i czcią przyjmowała Ciało Jezusa, co pozwalało jej przetrwać najcięższe chwile życia i pokusy, którymi nękał ją szatan. Tak opisała swoje doświadczenia związane z Eucharystią: „Po przyjęciu Komunii Świętej, nagle ujrzałam Wieczernik, a w nim Pana Jezusa i Apostołów; widziałam ustanowienie Najświętszego Sakramentu. Jezus pozwolił mi wniknąć do wnętrza Swego i poznałam wielki Majestat Jego i zarazem wielkie uniżenie Jego. To dziwne światło, które mi pozwoliło poznać Jego Majestat, równocześnie odsłoniło mi, co jest w duszy mojej.” Św. Faustyna pisze o „majestacie i uniżeniu” Jezusa. Te dwie zupełnie sprzeczne prawdy dopełniają się w nim. Jezus był posłany jako ubogi do ubogich. Swoim ubóstwem fizycznym pragnie ubogacić nas duchowo. Podobnie jak Eucharystia. Biały chleb, który przyjmujemy jest po prostu „biedny”, ale łaski, które z niego wypływają są bogatsze niż możemy sobie wyobrazić. Dlatego, codzienna komunia św. była tak ważna w życiu św. Faustyny. Ubogacała ją duchowo i pozwalała wypełniać jej zadanie, jakim było przypomnienie światu o wielki miłosierdziu Boga. Przyjmując komunię św. bądźmy świadomi, jak wielkim jest ona darem. W codziennym biegu postarajmy się przeznaczać więcej czasu na adoracje Najświętszego Sakramentu, aby jak najczęściej przebywać u źródła naszej duchowej siły i pokarmu.