Światło Boga

wiatoCzy łatwo jest poruszać się w ciemności? Dla nas ludzi może być to uciążliwe, zwłaszcza, gdy nie znamy danego miejsca. Nie jesteśmy jak zwierzęta, które radzą sobie, chociażby w nocy, za pomocą węchu. Człowiek potrzebuje choć maleńkiego punktu świetlnego, aby móc odnaleźć się w danej przestrzeni. Bardzo często nasze życie jest takim ciemnym pokojem, w którym próbujemy znaleźć drogę do wyjścia. Błądzimy, potykamy się o przedmioty, próbujemy sobie przypomnieć drogę powrotną. Tak jak statek odnajduje drogę do portu za pomocą latanii morskiej, tak my, ludzie wierzący w Chrystusa, idziemy przez życie wiedzeni Jego słowem i pomocą. Chrystus jest światłem, które rozprasza mroki grzechu. Swoją mocą wprowadza jasność w miejsca, które być może od dłuższego czasu są takim ciemnym pokojem, w którym jesteśmy zamknięci przez grzech. Przystępując do sakramentu pokuty, podejmując walkę z grzechem wyrażamy pragnienie, aby Jezus -  nieustająca światłość prowadziła nas przez życie, które jest niepewne, często ciemne i trudne. Podążanie za światłem to sens życia człowieka. Jasności bożego światła doświadczył w swoim życiu Symeon, który zaufał Bogu i pozostał mu wierny, dzięki czemu mógł ujrzeć Zbawiciela świata. Podobnie Maryja, pokorna Służebnica Pańska, opromieniona światłem Ducha Świętego zdołała ponieść ciężar swojej roli i zgodziła się zostać Matką Syna Bożego. Maryja nie utraciła swojej wiary nawet kiedy usłyszała Proroctwo Symeona. Rozważała te słowa w swoim sercu i z wiarą i nadzieją przyjęła miecz boleści, który w przyszłości miał przeniknąć jej duszę. Maryja, Symeon, a także prorokini Anna, bohaterowie momentu ofiarowania w świątyni byli pełni bożego światła. Zawierzyli swoje życie Bogu i szli przez Niego prowadzeni światłem niebieskiej latarni - Chrystusa, który oświecał im drogę, pozwalając nie błądzić w ciemności grzechu, lecz trwać w jasności dobra i piękna. Jeśli błądzisz w swojej ciemności, podejmij próbę i podążaj za światłem, kieruj się ku jego źródłu i krocz za Jezusem, światłem naszej duszy. /M.S./