Aktualności

Droga Krzyowa123W Wielkim Poście koncentrujemy się na rozważaniu Męki Chrystusa. Jednym z takich rozważań jest nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Ewangelia zawiera opisy 9 z 14 stacji ostatniej drogi Chrystusa. Pozostałe dodała tradycja Kościoła. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej zawdzięczamy Franciszkanom którzy od XIV wieku są kustoszami Ziemi Świętej. Oprowadzając pielgrzymów po miejscach uświęconych męką Chrystusa rozważali wraz z nimi różnorakie cierpienia, których doświadczył Zbawiciel. Z nabożeństwem Drogi Krzyżowej łączą się tak zwane Kalwarie, czyli wierne odtworzenie terenu Ziemi Świętej zwłaszcza na terenach górzystych oraz nabożeństwo dróżek kalwaryjskich. Do najbardziej znanych należą: Kalwaria Zebrzydowska, Pacławska i Wejherowska. Za pobożne uczestnictwo w Drodze Krzyżowej można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Możemy ofiarować go za siebie lub za zmarłych. /M.S./

Wielki Post grafika17 lutego rozpoczynamy czterdziestodniowy okres przygotowania do radosnego świętowania Wielkanocy zwany Wielkim Postem. Rozpoczyna go środa popielcowa. Podczas Mszy Świętej wierni poddają się obrzędowi posypania głów popiołem pochodzącym ze spalonych w ubiegłym roku palm wielkanocnych. Wypowiadane przez Kapłana słowa: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” lub „prochem jesteś i w proch się obrócisz” mają przypominać o kruchości i przemijalności życia doczesnego człowieka. W środę popielcową obowiązuje post ścisły oraz wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Najważniejszymi formami pokuty są: modlitwa, post i jałmużna. Wielki Post jest czasem pokuty, modlitwy, a także poprawy relacji z Bogiem. Nie zmarnujmy tego czasu, aby dobrze przygotować się na święta paschy. /M.S./

cccwww11 lutego we wspomnienie Najświętszej Marii Panny z Lourdes przeżywamy ustanowiony przez św. Jana Pawła II Światowy Dzień Chorego. Co roku do francuskiego Lourdes pielgrzymują miliony pątników, aby w grocie Massabielskiej, miejscu objawień Matki Bożej prosić Boga o łaskę powrotu do zdrowia. Podczas 18 objawień Matka Boża wzywała do modlitwy i pokuty. W jednym z nich Biała Pani wskazała Bernadetcie miejsce skąd wytrysnęło źródełko z cudowną wodą, którą dziś pielgrzymi zabierają do swoich domów. Za przyczyną Maryi, módlmy się za wszystkich chorych na duszy i ciele, cierpiących i starszych, aby nie upadali na duchu, ale łączyli swe cierpienia z cierpieniami Chrystusa. Pamiętajmy też o służbie medycznej i wszystkich, którzy zajmują się chorymi, aby dobry Bóg wynagrodził ich trudy. /M.S./

 

ofiarowanie paskieŚwięto Ofiarowania Pańskiego obchodzone 2 lutego nawiązuje do wydarzenia, które miało miejsce 40 dni po narodzinach Jezusa, kiedy to Maryja z Józefem przynieśli Dzieciątko Jezus, by zgodnie z prawem mojżeszowym ofiarować je Bogu. Obecny w świątyni starzec Symeon nazwał Chrystusa „światłem na oświecenie pogan”. Przepowiedział on również późniejsze cierpienia i śmierć Jezusa. W polskiej tradycji jest to też święto Matki Bożej Gromnicznej. Tego dnia przynosimy do kościoła świece na wzór Maryi, która przyniosła nam Chrystusa - „Światło na oświecenie pogan”. Św. Jan Paweł II ustanowił dzień 2 lutego Dniem Życia Konsekrowanego. W modlitwie pamiętajmy o osobach, które poświęciły swoje życie na wyłączną służbę Bogu. /M.S./

adoracja123W najbliższą Niedzielę rozpoczniemy w naszej parafii Nabożeństwo czterdziestogodzinne jako przygotowanie do dobrego przeżycia Wielkiego Postu. Będzie ono trwać przez trzy niedziele. Liczba 40 wielokrotnie pojawia się na kartach Pisma Świętego. 40 godzin Jezus spoczywał w grobie, przez 40 dni przebywał na pustyni, tyle trwał deszcz w czasie potopu, Izraelici przez 40 lat wędrowali przez pustynię. Nabożeństwo to miało charakter pokutny i wynagradzający za grzechy popełnione w karnawale. Dziś ma ono na celu pogłębienie wiary i umocnienie relacji z Bogiem. Serdecznie zapraszamy do wstąpienia choć na krótką chwilę, by adorować Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie. /M.S./

Szczegółowy program adoracji podany jest w ogłoszeniach.

Strona 16 z 46

KANCELARIA

KONTAKT