Aktualności

Dobry Pasterz obrazIV Niedzielę Wielkanocną przeżywamy jako Niedzielę Dobrego Pasterza oraz jako Światowy Dzień Modlitw o Powołania. Można powiedzieć, że to taki mały odpust parafialny, gdyż nasza świątynia parafialna nosi wezwanie Dobrego Pasterza. Chrystus w Ewangelii nazywa Siebie Dobrym Pasterzem oraz Bramą Owiec. Jest pasterzem, który troszczy się o każdego z nas, bo wszyscy jesteśmy Jego owczarnią. Podnosi nas, gdy upadamy, broni nas, gdy coś nam zagraża i co najważniejsze oddaje swoje życie za umiłowaną owczarnię dzieci bożych. Módlmy się o święte i liczne powołania kapłańskie i zakonne. Niech nie zabraknie gorliwych głosicieli Słowa Bożego oraz Pasterzy owczarni Chrystusa.

Grafika w Wojciech23 kwietnia przeżywamy Uroczystość Św. Wojciecha, biskupa i męczennika. Św. Wojciech urodził się około roku 956. Pochodził z możnego rodu Sławników. W roku 983 został biskupem Pragi. Z powodu waśni rodowych musiał dwukrotnie opuszczać swoją stolicę. W Rzymie wstąpił do opactwa benedyktyńskiego. Był misjonarzem na Węgrzech i w Polsce. Z Polski wyruszył do Prus, gdzie zginął z ręki pogan 23 kwietnia 997 roku. Jego relikwie spoczywają w katedrze gnieźnieńskiej. Obok NMP Królowej Polski i Św. Stanisława ze Szczepanowa jest głównym patronem Polski. Z racji uroczystości wypadającej w tym roku w piątek nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Dzień ten to także imieniny Prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka. /M.S./

biblia1. Znajdź w ciągu dnia min.20 minut czasu dla siebie.
2. Zaszyj się gdzieś, gdzie nikt nie będzie Ci przeszkadzał.
3. Pomódl się krótko do Ducha Świętego prosząc o dobry czas modlitwy słowem Bożym.
4. Przeczytaj fragment Łk 24,35-48 (Ewangelia według św. Łukasza, rozdział 24, wersety 35-48)
5. Zwróć uwagę na to jak Apostołowie zmieniają się podczas spotkania z Jezusem: 1) zatrwożeni
   2) zmieszani 3) zdumieni z radości 4) oświeceni 5) posłani by świadczyć
6. Modląc się (czyli prowadząc rozmowę z Jezusem) rozważ trzy sprawy:
- Jakiego Jezus zastaje Cię dziś? (opowiedz co przeżywasz aktualnie, czym żyjesz, jakie sprawy leżą Ci na sercu)
- Gdzie dziś spotykasz Jezusa? (Np. w Eucharystii, przez konkretne osoby, w wymagających sytuacjach, które każą coś zmienić na lepsze
i walczyć z grzechem, na modlitwie itp.)
- Jak i komu możesz opowiedzieć, że Jezus zmienia ludzi (Ciebie?) również współcześnie?

7. Podziel się tym co usłyszałeś z kimś, kto według Ciebie tego potrzebuje.

biblia123Od 13 lat w Kościele w Polsce Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II promuje inicjatywę przeżywania III Niedzieli Wielkanocnej i następującego po niej tygodnia jako Niedzieli Biblijnej i Tygodnia Biblijnego. To także Dzień Narodowego Czytania Pisma Świętego. Hasłem tegorocznej Niedzieli i Tygodnia Biblijnego są słowa Jezusa: „Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie” (J 6,35). Nawiązują one do tematu całego roku duszpasterskiego, w którym rozważamy tajemnicę Eucharystii. Zachęcajmy siebie nawzajem do częstego sięgania po Pismo Święte i rozważania go, a także modlitwy słowami Biblii. W ciągu całego dnia znajdźmy choć chwilę, by pochylić się nad np. Ewangelią przewidzianą na dany dzień.

Jezu Ufam Tobie123Święto to nierozerwalnie łączy się z objawieniami Św. Siostry Faustyny Kowalskiej. Podczas jednego z nich Jezus powiedział: „Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była Świętem Miłosierdzia” (Dz. 299). W innych objawieniach Pan Jezus określił nie tylko miejsce święta w kalendarzu, ale także motyw i cel jego ustanowienia oraz wielkie obietnice. Największą z nich jest łaska zupełnego odpuszczenia win i kar związana z Komunią świętą przyjętą w tym dniu oraz wyzbyciem się przywiązania do najmniejszego grzechu, w duchu nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego, czyli w postawie ufności wobec Boga i czynnej miłości bliźniego. Propagowania kultu Miłosierdzia Bożego oraz zabiegania o ustanowienia święta ku czci Miłosierdzia Bożego podjął się spowiednik Siostry Faustyny Bł. Ks. Michał Sopoćko. Niebyła to łatwa droga, gdyż Stolica Apostolska oraz inne instytucje kościelne długo nie chciały ustanowić upraszanego przez Jezusa święta. Dopiero w roku 2000 Św. Jan Paweł II w uroczystość kanonizacyjną Siostry Faustyny ustanowił dla całego Kościoła II Niedzielę Wielkanocną Świętem Miłosierdzia Bożego. /M.S./

Strona 12 z 45

KANCELARIA

KONTAKT