Aktualności

pitek1Już za nami Tydzień Miłosierdzia. Ale ciągle wracamy myślą do tych pełnych skupienia dni ciszy, dni Triduum Paschalnego. To wtedy liturgia przez wiele, wiele symboli opowiadała oraz uobecniała wydarzenia zbawczej męki, śmierci i zmartwychwstania naszego Pana. Zachęcamy zerknąć do galerii.

niedziela milosierdzia1„Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była Świętem Miłosierdzia” (Dz. 299) - te słowa usłyszała siostra Faustyna Kowalska od Chrystusa, podczas jednego z objawień. Żądanie Jezusa zostało spełnione dopiero przez św. Jana Pawła II, który jako gorliwy czciciel Bożego Miłosierdzia odpowiedział na prośbę z nieba. W roku 2000 uroczyście ogłosił i zatwierdziło wyjątkowe święto dla całego Kościoła. Św. Faustyna Kowalska, postać niezwykła,  zaliczana jest do największych mistyków Kościoła. Zajmuje czołowe miejsce wśród, osób, które dostąpiły szczególnej łaski spotkania Jezusa, Maryję i świętych, w sposób namacalny.

AllelujaRadosna nowina o Zmartwychwstaniu stała się faktem. Umęczony i pogrzebany Chrystus łamie więzy śmierci, pokonuje grzech oraz szatana. „Baranek na rzeź prowadzony” staje się wspaniałym zwycięzcą, który żyje i daje życie nam, którzy żyjemy w cieniu grzechów, ciemności dnia codziennego, czekając na spotkaniem z Nim, tak jak spotkała Go Maria Magdalena: prawdziwego, żywego i triumfującego. Św. Paweł w słynnym „Hymnie o miłości” z wielką estymą opisuje to najpiękniejsze z ludzkich uczuć. „Miłość nigdy nie ustaje, [nie jest] jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar języków, który zniknie, lub jak wiedza, której zabraknie.”

Zmartwychwstanie Chrystusa to prawdziwy triumf miłości, bo tylko taka miłość jest zdolna do tak ogromnego poświęcenia, jakim jest oddać życie za drugiego człowieka.

Drogim Parafianom, przyjaciołom naszej wspólnoty życzymy, by Zmartwychwstały Pan przemieniał wasze serca wlewając w nie niezłomną wiarę, prawdziwą miłość, i nadzieję na powtórne spotkanie z nim w wieczności. Niech obdarza was dobrym zdrowiem i gorliwością w głoszeniu prawdy o Jego chwalebnym Zmartwychwstaniu.

Duszpasterze i LSO Parafii Krościenko nad Dunajcem.

ofiara1Dni Triduum Paschalnego: Czwartek, Piątek i Sobota, to poklatkowy film ukazujący nam ogrom Bożej miłości oraz uczący, że im trudniejsza jest walka, tym wspanialsze jest zwycięstwo. Ofiara ze swego życia, którą złożył Jezus swemu Ojcu na drzewie krzyża, pozwoliła na powtórne zjednoczenie ludzkości z Bogiem. Jeden człowiek, Chrystus Jezus, poświęcając swoje życie, jako ofiarę przebłagalną za grzechy całej ludzkości doprowadził do ukazania swojej boskiej natury, jako narzędzia Boga, który przez swoja miłość do rodzaju ludzkiego pragnął nas zbawić. Jezus przez całe swoje ziemskie życie był całkowicie oddany Ojcu. Nawet podczas chwil największego cierpienia, pamiętając o mających się spełnić pismach pełen zaufania poddawał się Jego woli. Ustanowienie Eucharystii, które było początkiem ofiary bezkrwawej, a następnie śmierć Jezusa na krzyżu pozwoliły na odejście od starotestamentowych ofiar całopalnych. Jedyną doskonałą ofiara krwawą został Jezus, składając Bogu Ojcu najdoskonalszą ofiarę ze swego życia. Dziś uczestnicząc w każdej Mszy świętej, bierzemy udział wespół z kapłanem w ofierze bezkrwawej celebrując misterium zbawienia, które dokonało się na Golgocie. Eucharystia łączy nasze ofiary z ofiarą Jezusa, jest ona najlepszym pokarmem i siłą dla nas, którzy też chcemy żyć w jedności z Bogiem. Gdy brakuje nam sił, kiedy ciężko jest wytrwać przy Bogu, gdy doświadczamy cierpienia i trudności łączmy nasze myśli z Jezusem, który poprzez Mękę i Krzyż doszedł do chwały Zmartwychwstania, która była nie tylko jego zwycięstwem, ale również całej ludzkości, która wyrwana spod władzy ciemności i grzechu została powołana do życia wespół z Bogiem w wieczności. /M.S./

Strona 2 z 55

KANCELARIA

KONTAKT