Aktualności

mbMaj to taki szczególny miesiąc, kiedy oddajemy szczególną cześć Matce Bożej, a w kościołach rozbrzmiewa śpiew litanii loretańskiej. Poszczególne wezwania sławią postać Maryi i przedstawiają Jej wielka godność jako Matki Jezusa nazywając Ją Pocieszycielką strapionych, Matką nadziei czy Królową Aniołów. Maryja odegrała ogromną rolę w dziele zbawienia.

w StanisawW historii Kościoła nie brakuje męczenników. Umierali różnie. Zabijani, paleni, łamani na kole, ścinani mieczem czy krzyżowani. Każdy z nich umierał ze świadomością, że umiera dla Chrystusa. Przyczyną ich śmierci najczęściej była wiara. Ale nie zawsze. Św. Stanisław ze Szczepanowa zginął w wyniku konfliktu z królem. Kiedy widział zło i grzech nie siedział cicho udając, że nic się nie dzieje. Potrafił powiedzieć nie i sprzeciwić się królowi.

3 majaRefren psalmu responsoryjnego, który śpiewamy 3 maja mówi o chlubie naszego narodu.  Tą chlubą jest Maryja, którą 3 maja czcimy, jako Królową Polski. Pobożność Maryjna ma w Polsce swoją długą tradycję. Polacy w Maryi zawsze widzieli swoją orędowniczkę i opiekunkę w najcięższych chwilach życia. Liczne kościoły, sanktuaria oraz czczone wizerunki Maryjne świadczą o wielkim kulcie, jakim Polacy obdarzają Matkę Chrystusa.

jezus nauczaPo raz XIV w dniach 1-7 maja będziemy obchodzić Ogólnopolski Tydzień Biblijny. Rozpocznie go Niedziela Biblijna. Tegoroczne hasło Tygodnia Biblijnego to: „Posłani z darem pokoju Jezusa zmartwychwstałego”. Słowa te będą rozważane w wybranych fragmentach Ewangelii wg św. Łukasza. Wybór tej Ewangelii jest nieprzypadkowy. Została ona wskazana jako Ewangelia mówiąca o pokoju, który w obecnych czasach jest tak bardzo potrzebny. Św. Łukasz w swojej Ewangelii aż dwa razy przytacza słowa Jezusa mówiące o pokoju. Pierwszy fragment opowiada o posłaniu 72 uczniów do głoszenia Ewangelii. Jezus wyjaśnia im, aby głosząc ją, nieśli pokój – „pokój temu domowi” (Łk 10,5). Druga sytuacja ma miejsce zaraz po zmartwychwstaniu, kiedy Jezus przychodzi do ukrywających się w Wieczerniku apostołów i mówi im „Pokój wam!” (Łk 24,36).

Sięgajmy częściej po Pismo Święte. Nauczmy się rozważać i modlić się Słowem Bożym. Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi linkami, przybliżającymi sposoby modlitwy Słowem Bożym, oraz zawierającymi krótkie rozważania Ewangelii na dany dzień.

https://info.dominikanie.pl/2018/03/jak-sie-modlic-pismem-swietym/

https://info.dominikanie.pl/2014/10/20-sposobow-czytania-pisma-swietego/

https://biblia.deon.pl/

http://mateusz.pl/czytania/2022/

https://ewangelianadzis.light-of-truth.org/

MarekŚw. Marek pochodził z Palestyny. Był uczniem św. Barnaby i św. Piotra. Towarzyszył im w podróżach apostolskich do Antiochii i na Cypr. Swoją ewangelię napisał przed rokiem 62 najprawdopodobniej w Rzymie. Ewangelia Marka mówi nam o działalności Jezusa po chrzcie w Jordanie, cudach i uzdrowieniach. Zawiera także opis Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa. Św. Marek został patronem notariuszy, pisarzy oraz Wenecji, gdzie jest szczególnie czczony.

Strona 2 z 46

KANCELARIA

KONTAKT