Aktualności

Niedziela Misyjna zdjŚwiatowy Dzień Misyjny obchodzony w przedostatnią niedzielę października w tym roku przypada na 18 października. To dzień solidarności misyjnej w Kościele. Z tej okazji Papież Franciszek przygotował Orędzie na 94. Światowy Dzień Misyjny pt. „Oto ja, poślij mnie”. Zachęcamy do wsparcia tego szczytnego celu ofiarą na tacę, a także modlitwą za misjonarzy, aby ich misja ewangelizacyjna dotarła na najdalsze krańce świata. /M.S./

MB Racowa123Nasza parafia od kilku stuleci związana jest z kultem Matki Bożej Różańcowej. Kult Krościeńskiej Pani był i jest nadal bardzo żywy o czym świadczą liczne wota pozostawiane w starym kościele, a także nieistniejąca już księga łask. Już w 1736 roku zostało tu erygowane Bractwo Różańca Świętego, które szybko zyskało szczególne uznanie wśród mieszkańców Krościenka. Poprzez modlitwę różańcową powierzajmy Maryi nasze codzienne sprawy i prośmy Ją o opiekę nad naszą wspólnotą parafialną.

Micha Gabriel i Rafa12329 września Kościół wspomina trzech Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała. Archanioł Michał to pierwszy i najważniejszy spośród aniołów. Jego imię oznacza „Któż jak Bóg”. Archanioła Gabriela pamiętamy ze sceny Zwiastowania. Tradycja przypisuje mu także opiekę nad Św. Rodziną. Jego imię oznacza „mąż Boży” Archanioł Rafał jest uważany za patrona podróżujących i chorych. W Starym Testamencie czytamy o Jego opiece nad Tobiaszem. Jego imię oznacza „Bóg uleczy”. /M.S./

Podwyszenie Krzya w 123414 września oddajemy cześć Krzyżowi, znakowi naszego zbawienia , a także miłości, która otwiera się na każdego człowieka. Z wysokości Krzyża Jezus pociąga do siebie wszystkich grzeszników i objawia im miłość Ojca, który Go posłał. Odnalezienie relikwii Krzyża Chrystusa zawdzięczamy Św. Helenie, matce cesarza Konstantyna I. Święto to poprzedza wspomnienie Matki Bożej Bolesnej obchodzone 15 września. Maryja jako najwierniejsza i najpokorniejsza Służebnica miała szczególny udział w zbawczym dziele Chrystusa. /M.S./

Narodzenie NMP obraz 123Narodzenie NMP

8 września czcimy Matkę Bożą w tajemnicy Jej Narodzenia, główną patronkę naszej diecezji.

Kościół Wschodni świętował pamiątkę narodzin Matki Jezusa już w VI w. Święto powstało najprawdopodobniej w Syrii, po Soborze Efeskim. W Polsce nosi nazwę Matki Bożej Siewnej. W tym dniu w kościołach błogosławi się ziarno na zasiew. /M.S./

Strona 10 z 35

KANCELARIA

KONTAKT