Aktualności

zd412 czerwca nasza parafia pod dyrekcją Ks. Krzysztofa zorganizowała Turniej Piłkarski o Puchar Dziekana dla LSO okolicznych Parafii. Zawodnicy byli podzieleni na 4 kategorie wiekowe: Najmłodsi, Młodsi, Starsi i Najstarsi. Gościliśmy m.in. LSO z Tylmanowej, Sromowiec Niżnych, Kluszkowiec, Grywałdu, Ochotnicy Dolnej, Czarnego Potoku, Krośnicy, Szczawnicy, oczywiście Krościenka i dwie drużyny z Łącka. Drużyna najmłodszych ministrantów zajęła wysokie 2 miejsce, zaś młodsi uplasowali się na 3 miejscu. Rozgrywki trwały do godziny 15.00 pełne zabawy, ale i zdrowej rywalizacji przy dobrej do gry aurze. /M.S./

Zapraszamy do galerii.

B EdmundEdmund urodził się 14 listopada 1814 r. w Grabongu. Był człowiekiem dobrym oraz gorliwym w wierze. Odznaczał się wrażliwością na potrzeby drugiego człowieka, zwłaszcza dzieci. 3 maja 1850 r. założył bardzo dobrze nam znane zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej. Zmarł 7 sierpnia 1871 r. To już 150 lat od Jego odejścia do Pana, co wspominać będziemy od 13 czerwca 2021 do 13 czerwca 2022 w rocznicę beatyfikacji Bł. Edmunda. Z tej okazji przez cały rok organizowane są różne wydarzenia, do których gorącą zachęcamy. Niektóre z nich to:

Transmisja Mszy św. z kościoła pw. Ducha Świętego w Dębicy - 13 czerwca 2021 r. o godz. 15.00 przeprowadzi Radio RDN Małopolska. Można też posłuchać w Internecie: https://www.rdn.pl/posluchaj

2 SercaŚwięto Bożego Serca obchodzimy w Kościele na prośbę samego Jezusa, który podczas objawień francuskiej wizytce św. Małgorzacie Marii Alacoque powiedział: „Żądam od ciebie, żeby pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała był poświęcony na szczególną uroczystość ku uczczeniu mojego Serca, aby w tym dniu przystępowano do Komunii św. i składano uroczyste wynagrodzenie”. W piątek biskupi polscy zebrani na plenarnym zebraniu Konferencji Episkopatu Polski uroczyście ponowią akt poświęcenia Polski Sercu Jezusa. Również w naszej parafii poświęcimy nas, nasze rodziny i cały świat Sercu Jezusa, które jest dla nas ostoją oraz symbolem nieskończonej miłości Boga do człowieka, która najwymowniej objawiła się na drzewie Krzyża. Uwielbiając Boskie Serce przebite włócznią uczmy się kochać jak Jezus. Prośmy, by Pan ukształtował nasze serca na wzór swojego Serca.

W sobotę 12 czerwca czcimy Niepokalane Serce Maryi. Wielkim czcicielem oraz propagatorem kultu Serca Maryi był Św. Jan Eudes. Ze świętem tym związane jest nabożeństwo pięciu pierwszych sobót miesiąca. Niepokalane Serce Maryi jest symbolem Jej życia wewnętrznego oraz duszy całkowicie otwartej na działanie łaski Bożej. /M.S./

najswietsze serca pana jezusaCzerwiec to miesiąc poświęcony Najświętszemu Sercu Jezusa. Kult Serca Zbawiciela sięga samych początków chrześcijaństwa. Jego szczególny rozwój nastąpił dopiero po objawieniach św. Małgorzaty Marii Alacoque. Oprócz Litanii równie piękną praktyką jest przyjmowanie Komunii św. wynagradzającej przez dziewięć pierwszych piątków miesiąca. Szczególnie eksponowaną cechą tych nabożeństw jest ogrom łask udzielanych tym, którzy je odprawiają oraz członkom ich najbliższych rodzin, a przede wszystkim wzrastanie duchowe w miarę ich odprawiania. Kult Bożego Serca przypomina nam na nowo jak bardzo Chrystus umiłował nas słabych, bezradnych i grzesznych. Uświadamia nam jak bardzo wiele Jezus chce nam dać. Tylko od nas zależy czy z tego skorzystamy. /M.S./

Nabożeństwa Czerwcowe będą codziennie po Mszy św. wieczornej, a w niedziele o godz. 18.00

bozecialoUroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej jest zwana potocznie Bożym Ciałem. W tym dniu szczególnie wspominamy moment Ostatniej Wieczerzy będącej pierwszą Mszą Św., a także przeistoczenie chleba i wina w ciało i krew Chrystusa. Przeistoczenie stanowi najważniejszy moment Eucharystii, kiedy w cudowny sposób chleb staje się ciałem Chrystusa, a wino Jego krwią. Eucharystia jest sakramentem, bez którego wierzący nie może żyć. Jest ona dla nas duchowym pokarmem, którym winniśmy karmić się codziennie. Uroczysty charakter Bożego Ciała nie może nigdy przysłonić nam zasadniczej prawdy, że najpiękniejszą i najgodniejszą monstrancją dla Chrystusa jest nasze serce, a najwspanialszą procesją jest "procesja serca", która kończy się spotkaniem z Nim w Komunii świętej. /M.S./

Strona 10 z 46

KANCELARIA

KONTAKT