Aktualności

cccwww11 lutego we wspomnienie Najświętszej Marii Panny z Lourdes przeżywamy ustanowiony przez św. Jana Pawła II Światowy Dzień Chorego. Co roku do francuskiego Lourdes pielgrzymują miliony pątników, aby w grocie Massabielskiej, miejscu objawień Matki Bożej prosić Boga o łaskę powrotu do zdrowia. Podczas 18 objawień Matka Boża wzywała do modlitwy i pokuty. W jednym z nich Biała Pani wskazała Bernadetcie miejsce skąd wytrysnęło źródełko z cudowną wodą, którą dziś pielgrzymi zabierają do swoich domów. Za przyczyną Maryi, módlmy się za wszystkich chorych na duszy i ciele, cierpiących i starszych, aby nie upadali na duchu, ale łączyli swe cierpienia z cierpieniami Chrystusa. Pamiętajmy też o służbie medycznej i wszystkich, którzy zajmują się chorymi, aby dobry Bóg wynagrodził ich trudy. /M.S./

 

ofiarowanie paskieŚwięto Ofiarowania Pańskiego obchodzone 2 lutego nawiązuje do wydarzenia, które miało miejsce 40 dni po narodzinach Jezusa, kiedy to Maryja z Józefem przynieśli Dzieciątko Jezus, by zgodnie z prawem mojżeszowym ofiarować je Bogu. Obecny w świątyni starzec Symeon nazwał Chrystusa „światłem na oświecenie pogan”. Przepowiedział on również późniejsze cierpienia i śmierć Jezusa. W polskiej tradycji jest to też święto Matki Bożej Gromnicznej. Tego dnia przynosimy do kościoła świece na wzór Maryi, która przyniosła nam Chrystusa - „Światło na oświecenie pogan”. Św. Jan Paweł II ustanowił dzień 2 lutego Dniem Życia Konsekrowanego. W modlitwie pamiętajmy o osobach, które poświęciły swoje życie na wyłączną służbę Bogu. /M.S./

adoracja123W najbliższą Niedzielę rozpoczniemy w naszej parafii Nabożeństwo czterdziestogodzinne jako przygotowanie do dobrego przeżycia Wielkiego Postu. Będzie ono trwać przez trzy niedziele. Liczba 40 wielokrotnie pojawia się na kartach Pisma Świętego. 40 godzin Jezus spoczywał w grobie, przez 40 dni przebywał na pustyni, tyle trwał deszcz w czasie potopu, Izraelici przez 40 lat wędrowali przez pustynię. Nabożeństwo to miało charakter pokutny i wynagradzający za grzechy popełnione w karnawale. Dziś ma ono na celu pogłębienie wiary i umocnienie relacji z Bogiem. Serdecznie zapraszamy do wstąpienia choć na krótką chwilę, by adorować Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie. /M.S./

Szczegółowy program adoracji podany jest w ogłoszeniach.

Dzie Judaizmu17 stycznia w Kościele obchodzimy XXIV Dzień Judaizmu. W tym roku jest on obchodzony pod hasłem: „Kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście” (Pwt 30,15). Dzień Judaizmu został ustanowiony przez Konferencję Episkopatu Polski w 1997 r. Rozpoczyna on tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Celem Dnia Judaizmu jest budowanie więzi oraz pogłębiania dialogu pomiędzy Chrześcijanami a Żydami. Pamiętajmy, że Judaizm i Chrześcijaństwo mają swój początek w wspólnym źródle. /M.S./

kolednicyPrzy okazji Święta Trzech Króli kolędnicy misyjni z grupy misyjnej przedstawili po każdej mszy scenkę misyjną, z jaką zwykle wędrują po parafii. Dzień ten stał się okazją do kolędowania z dziećmi przy szopce, a także do oglądnięcia wystawy szopek bożonarodzeniowych. Zostały przygotowane na konkurs zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Krościenku. Nagrody ufundowała Fundacja Dzieci Pienin, a razem z nią patronat objęła nasza parafia. Zapraszamy do krótkiego filmu z tego dnia. >> Kliknij <<

Strona 9 z 38

KANCELARIA

KONTAKT