Aktualności

biblia123Od 13 lat w Kościele w Polsce Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II promuje inicjatywę przeżywania III Niedzieli Wielkanocnej i następującego po niej tygodnia jako Niedzieli Biblijnej i Tygodnia Biblijnego. To także Dzień Narodowego Czytania Pisma Świętego. Hasłem tegorocznej Niedzieli i Tygodnia Biblijnego są słowa Jezusa: „Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie” (J 6,35). Nawiązują one do tematu całego roku duszpasterskiego, w którym rozważamy tajemnicę Eucharystii. Zachęcajmy siebie nawzajem do częstego sięgania po Pismo Święte i rozważania go, a także modlitwy słowami Biblii. W ciągu całego dnia znajdźmy choć chwilę, by pochylić się nad np. Ewangelią przewidzianą na dany dzień.

Jezu Ufam Tobie123Święto to nierozerwalnie łączy się z objawieniami Św. Siostry Faustyny Kowalskiej. Podczas jednego z nich Jezus powiedział: „Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była Świętem Miłosierdzia” (Dz. 299). W innych objawieniach Pan Jezus określił nie tylko miejsce święta w kalendarzu, ale także motyw i cel jego ustanowienia oraz wielkie obietnice. Największą z nich jest łaska zupełnego odpuszczenia win i kar związana z Komunią świętą przyjętą w tym dniu oraz wyzbyciem się przywiązania do najmniejszego grzechu, w duchu nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego, czyli w postawie ufności wobec Boga i czynnej miłości bliźniego. Propagowania kultu Miłosierdzia Bożego oraz zabiegania o ustanowienia święta ku czci Miłosierdzia Bożego podjął się spowiednik Siostry Faustyny Bł. Ks. Michał Sopoćko. Niebyła to łatwa droga, gdyż Stolica Apostolska oraz inne instytucje kościelne długo nie chciały ustanowić upraszanego przez Jezusa święta. Dopiero w roku 2000 Św. Jan Paweł II w uroczystość kanonizacyjną Siostry Faustyny ustanowił dla całego Kościoła II Niedzielę Wielkanocną Świętem Miłosierdzia Bożego. /M.S./

Zmartwychwstanie123Chrystus Zmartwychwstał prawdziwie Zmartwychwstał Alleluja! Pokonał śmierć, grzech i szatana, a nam otworzył drogę do życia wiecznego.

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy życzymy wam Drodzy Parafianie, aby Chrystus napełniał Was pokojem, dodawał siły do pokonywania trudności, obdarzał łaską zdrowia oraz wszelkimi potrzebnymi łaskami i Błogosławieństwem. Niech spotkanie z Nim w Poranek Wielkanocny umacnia wiarę w Jego żywą obecność w naszym życiu.

Wesołego Alleluja życzą lektorzy i ministranci LSO Parafii Krościenko nad Dunajcem

ostatnia wieczerza123Drodzy Kapłani! W tym szczególnym dniu, kiedy Chrystus Najwyższy i Wieczny kapłan ustanowił Sakrament Eucharystii oraz Kapłaństwa chcemy wam Drodzy Duszpasterze złożyć najserdeczniejsze życzenia. Bóg obdarzył nas wielką łaską stawiając Was na naszej drodze. Dziękujemy, że jesteście z nami. Życzymy Wam wielu łask Bożych, wytrwania na drodze, którą wybraliście, entuzjazmu oraz siły w niełatwym głoszeniu Słowa Bożego. Niech Matka Boża Krościeńska ma Was zawsze w swojej opiece. Szczęść Boże. LSO oraz młodzież Parafii Krościenko nad Dunajcem

zd123Triduum Paschalne to wyjątkowy i najważniejszy okres w cały roku liturgicznym. Wielki Czwartek to pamiątka ustanowienia Eucharystii, naszego duchowego pokarmu, którym winniśmy karmić się codziennie i Kapłaństwa. Przez następne dni aż do Niedzieli Zmartwychwstania rozpamiętujemy wielkie cierpienia i udręki, które Jezus znosił dla nas aż do śmierci na krzyżu, gdzie objawiła się wielka i nieogarniona miłość Boga do każdego człowieka. Jezus Chrystus oddał za nas swoje życie, aby nas zbawić. Wydawać się może, że wszystko się skończyło, bo śmierć jest końcem życia. Nie w tym przypadku. Trzeciego dnia Jezus powstaje z grobu. Pokazuje, że nadzieje w Nim pokładane nie były daremne. Chrystus, zwyciężywszy śmierć, obiecuje zmartwychwstanie wszystkim wierzącym w Niego. /M.S./

Strona 8 z 40

KANCELARIA

KONTAKT