Aktualności

MinistranciCzwarta Niedziela Wielkiego Postu, zwana również Niedzielą Leatare, czyli niedzielą radości, przypomina nam, że święta Wielkiej Nocy już niedługo. Ta radosna prawda widoczna jest w różowym kolorze szat liturgicznych używanych w tę Niedzielę, jak i w antyfonie na wejście: „Raduj się Jerozolimo”. Niedziela ta była szczególnym dniem dla trzech aspirantów, którzy podczas Mszy św. o godz. 11.00 zostali włączeni w grono ministrantów naszej parafii. Nowym ministrantom życzymy wielu łask Bożych oraz zapału do służenia przy ołtarzu. Niech zawsze będzie to dla nich chlubą i powodem do dumy, że mogą być tak blisko największych tajemnic naszej wiary. Gratulujemy także ich rodzicom tak sumiennych i zaangażowanych synów.

papiez franciszek w fatimie25 marca, na dziewięć miesięcy przed Bożym Narodzeniem wspominamy wydarzenie, od którego wszystko się zaczęło. Możemy nazwać to zwiastunem Bożego planu. Maryja, zwyczajna dziewczyna z Nazaretu oddana Bogu i poślubiona Józefowi słyszy od anioła, że to Ona ma być matką Syna Bożego. Ona, prosta i cicha ma być zamkniętym ogrodem, w którym rozkwitnie najpiękniejszy kwiat: Jezus. Nie zadaje dodatkowych pytań. Zgadza się na to, do czego przeznaczył ją Bóg. My również często stajemy przed trudnymi wyborami. Nie wiemy co robić. Ale jest ktoś, kto zawsze wie, co będzie dla nas dobre. To nasz kochający Ojciec w niebie. Wystarczy zaufać i zdać się na Boga. On nas nigdy nie opuści i zawsze będzie po naszej stronie.

Z przykrością i strachem obserwujemy toczącą się wojnę na Ukrainie. Niewinni ludzie giną, muszą uciekać pozostawiając cały swój dobytek, by ratować życie, które jest najcenniejszym skarbem. I takie nowe życie Maryja przyjęła pod swoje serce. Serce niepokalane i kochające, ale jak mocno zranione i przeszyte mieczem boleści. Podczas lipcowego objawienia w Fatimie Matka Boża poprosiła o poświęcenie Rosji Jej Niepokalanemu Sercu. W zamian za wypełnienie tej prośby Maryja zapowiedziała koniec wojny. Kilku papieży m.in. Jan Paweł II wypełnił prośbę Matki Bożej. W naszych czasach wołanie Matki Bożej jest wciąż aktualne. Z tego względu papież Franciszek w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego o godz. 17.00 podczas nabożeństwa pokutnego w Bazylice św. Piotra poświęci Rosję i ogarniętą wojną Ukrainę Niepokalanemu Sercu Maryi, naszej matki. W tej godzinie bądźmy naszymi myślami z biskupem Rzymu i módlmy się o pokój na świecie, a zwłaszcza na Ukrainie, aby brat nie zabijał brata i aby zapanował pokój, miłość i zgoda. /M.S./

flaga ukraina Od kilku dni z niepokojem przyjmujemy wiadomości o trwającej na Ukrainie wojnie z Rosją. Każdego dnia dochodzą do nas informacje o kolejnych ofiarach działań wojennych. Podczas bombardowań giną niewinni ludzie, niszczone są domy i szpitale. Ludzie zmuszeni są opuścić swoje domy i uciekać, pozostawiając cały dorobek życia. Nikt nie jest w stanie przewidzieć, co przyniesie kolejny dzień. Dlatego my jako jeden Kościół Chrystusowy modlitwą i ofiarą serca wspierajmy naszych braci i siostry, którzy znaleźli się w obliczu tak strasznej tragedii. W całej Polsce organizowane są liczne zbiórki i kwesty na rzecz Ukrainy. Także w naszej parafii w kościele jest wystawiona specjalna puszka na pomoc dla Ukrainy, jak również można dostarczać dary dla uchodźców. Dary można przywozić na plebanię, skąd będą one dostarczane do potrzebujących. W Środę Popielcową, którą papież Franciszek ustanowił dniem Modlitwy i postu za Ukrainę, składkę przeznaczymy również na pomoc Ukrainie. Gdyby ktoś dysponował mieszkaniem dla ewentualnych uchodźców i chciałby ich przyjąć to prosimy o zgłaszanie się do Ks. Proboszcza. Za każdy dar serca i modlitwę składamy serdeczne Bóg zapłać. Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu jak i wstawiennictwu Matki Najświętszej, Królowej Pokoju zawierzajmy losy całej Ukrainy prosząc o rychły pokój i zaniechanie dalszych działań wojennych. /M.S./

Pieta„Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, mąż boleści, oswojony z cierpieniem, jak ktoś, przed kim się twarze zakrywa, wzgardzony tak, iż mieliśmy go za nic. Lecz on się obarczył naszym cierpieniem, on dźwigał nasze boleści, a myśmy go uznali za skazańca, chłostanego przez Boga i zdeptanego. Lecz on był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła nań chłosta zbawienna dla nas, a w jego ranach jest nasze zdrowie.”

Słowa te zaczerpnięte z księgi proroka Izajasza obrazują jak bardzo Bóg nas kocha.

Obraz WPKażdy rodzic, gdy dzieci są poza domem martwi się o nie. Zwłaszcza wtedy, gdy nie ma z nimi kontaktu. Tak też o każdego z nas martwi się nasz niebieski Ojciec. Niestety, gdy popełniamy grzech jeden, potem kolejny, coraz bardziej oddalamy się od Boga. Ale On jako kochający Ojciec zawsze na nas czeka. I zawsze będzie nas kochał, tak jak rodzic kocha swoje dzieci. Środa Popielcowa przypadająca w tym roku na 2 marca rozpoczyna 40 – dniowy okres nawrócenia, pokuty i właśnie powrotu do domu, gdzie czeka na nas kochający Bóg. W tym roku papież Franciszek ustanowił ten dzień Dniem Modlitwy i postu za Ukrainę. W przestrzeni kościoła zachodzą pewne zmiany.

Strona 8 z 49

KANCELARIA

KONTAKT