Aktualności

majowe grafikaRozpoczynamy Maj – jeden z najpiękniejszych miesięcy roku, szczególnie poświęcony Maryi. W majowe wieczory gromadzimy się w kościele lub coraz rzadziej przy przydrożnych kapliczkach, by śpiewem litanii loretańskiej wysławiać cnoty i przywileje Matki Bożej. Sama nazwa litanii wzięła się od włoskiego miasteczka Loretto. To właśnie tam znajduje się domniemany dom Matki Bożej. Miał on zostać cudownie przeniesiony przez aniołów z Nazaretu do Loretto. Okazuje się, że legenda wcale nie jest daleka od prawdy. Bowiem Święty domek do Loretto sprowadziła rodzina Angeli, co po włosku znaczy aniołowie. Majówka to czas, kiedy możemy zawierzyć Maryi nasze sprawy, problemy, trudności i to wszystko, z czym się borykamy. Bo kto nam pomoże jak nie nasza mama.

Nabożeństwa majowe będą celebrowane codziennie po Mszy św. wieczornej, a w Niedzielę o godz. 18.00.

Powoanie7 dni -168 godzin - 10080 minut nieprzerwanej modlitwy. Jest to inicjatywa modlitewna Sióstr Służebniczek BDNP trwająca od Niedzieli Dobrego Pasterza 25 kwietnia od godz. 00.00 do soboty 1 maja do godz. 24.00.

Chętne osoby przez wybrane pół godziny ofiarują swoją dowolną modlitwę o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.

Nasza parafia włącza się w tę modlitwę w dniu 30.04.2021.

Dobry Pasterz obrazIV Niedzielę Wielkanocną przeżywamy jako Niedzielę Dobrego Pasterza oraz jako Światowy Dzień Modlitw o Powołania. Można powiedzieć, że to taki mały odpust parafialny, gdyż nasza świątynia parafialna nosi wezwanie Dobrego Pasterza. Chrystus w Ewangelii nazywa Siebie Dobrym Pasterzem oraz Bramą Owiec. Jest pasterzem, który troszczy się o każdego z nas, bo wszyscy jesteśmy Jego owczarnią. Podnosi nas, gdy upadamy, broni nas, gdy coś nam zagraża i co najważniejsze oddaje swoje życie za umiłowaną owczarnię dzieci bożych. Módlmy się o święte i liczne powołania kapłańskie i zakonne. Niech nie zabraknie gorliwych głosicieli Słowa Bożego oraz Pasterzy owczarni Chrystusa.

Grafika w Wojciech23 kwietnia przeżywamy Uroczystość Św. Wojciecha, biskupa i męczennika. Św. Wojciech urodził się około roku 956. Pochodził z możnego rodu Sławników. W roku 983 został biskupem Pragi. Z powodu waśni rodowych musiał dwukrotnie opuszczać swoją stolicę. W Rzymie wstąpił do opactwa benedyktyńskiego. Był misjonarzem na Węgrzech i w Polsce. Z Polski wyruszył do Prus, gdzie zginął z ręki pogan 23 kwietnia 997 roku. Jego relikwie spoczywają w katedrze gnieźnieńskiej. Obok NMP Królowej Polski i Św. Stanisława ze Szczepanowa jest głównym patronem Polski. Z racji uroczystości wypadającej w tym roku w piątek nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Dzień ten to także imieniny Prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka. /M.S./

biblia1. Znajdź w ciągu dnia min.20 minut czasu dla siebie.
2. Zaszyj się gdzieś, gdzie nikt nie będzie Ci przeszkadzał.
3. Pomódl się krótko do Ducha Świętego prosząc o dobry czas modlitwy słowem Bożym.
4. Przeczytaj fragment Łk 24,35-48 (Ewangelia według św. Łukasza, rozdział 24, wersety 35-48)
5. Zwróć uwagę na to jak Apostołowie zmieniają się podczas spotkania z Jezusem: 1) zatrwożeni
   2) zmieszani 3) zdumieni z radości 4) oświeceni 5) posłani by świadczyć
6. Modląc się (czyli prowadząc rozmowę z Jezusem) rozważ trzy sprawy:
- Jakiego Jezus zastaje Cię dziś? (opowiedz co przeżywasz aktualnie, czym żyjesz, jakie sprawy leżą Ci na sercu)
- Gdzie dziś spotykasz Jezusa? (Np. w Eucharystii, przez konkretne osoby, w wymagających sytuacjach, które każą coś zmienić na lepsze
i walczyć z grzechem, na modlitwie itp.)
- Jak i komu możesz opowiedzieć, że Jezus zmienia ludzi (Ciebie?) również współcześnie?

7. Podziel się tym co usłyszałeś z kimś, kto według Ciebie tego potrzebuje.

Strona 7 z 40

KANCELARIA

KONTAKT