Aktualności

jezus nauczaPo raz XIV w dniach 1-7 maja będziemy obchodzić Ogólnopolski Tydzień Biblijny. Rozpocznie go Niedziela Biblijna. Tegoroczne hasło Tygodnia Biblijnego to: „Posłani z darem pokoju Jezusa zmartwychwstałego”. Słowa te będą rozważane w wybranych fragmentach Ewangelii wg św. Łukasza. Wybór tej Ewangelii jest nieprzypadkowy. Została ona wskazana jako Ewangelia mówiąca o pokoju, który w obecnych czasach jest tak bardzo potrzebny. Św. Łukasz w swojej Ewangelii aż dwa razy przytacza słowa Jezusa mówiące o pokoju. Pierwszy fragment opowiada o posłaniu 72 uczniów do głoszenia Ewangelii. Jezus wyjaśnia im, aby głosząc ją, nieśli pokój – „pokój temu domowi” (Łk 10,5). Druga sytuacja ma miejsce zaraz po zmartwychwstaniu, kiedy Jezus przychodzi do ukrywających się w Wieczerniku apostołów i mówi im „Pokój wam!” (Łk 24,36).

Sięgajmy częściej po Pismo Święte. Nauczmy się rozważać i modlić się Słowem Bożym. Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi linkami, przybliżającymi sposoby modlitwy Słowem Bożym, oraz zawierającymi krótkie rozważania Ewangelii na dany dzień.

https://info.dominikanie.pl/2018/03/jak-sie-modlic-pismem-swietym/

https://info.dominikanie.pl/2014/10/20-sposobow-czytania-pisma-swietego/

https://biblia.deon.pl/

http://mateusz.pl/czytania/2022/

https://ewangelianadzis.light-of-truth.org/

MarekŚw. Marek pochodził z Palestyny. Był uczniem św. Barnaby i św. Piotra. Towarzyszył im w podróżach apostolskich do Antiochii i na Cypr. Swoją ewangelię napisał przed rokiem 62 najprawdopodobniej w Rzymie. Ewangelia Marka mówi nam o działalności Jezusa po chrzcie w Jordanie, cudach i uzdrowieniach. Zawiera także opis Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa. Św. Marek został patronem notariuszy, pisarzy oraz Wenecji, gdzie jest szczególnie czczony.

jezu ufam tobie1Przebaczanie to ciężka sprawa. Często przychodzi nam to z trudnością. Jest jednak ktoś, kto nigdy nie powie nie, ale zawsze przygarnie i przebaczy. To Jezus i Jego niezgłębione miłosierdzie, którego ciągle doświadczamy. Bóg w czasach II wojny światowej postanowił przypomnieć światu coś, co było wiadome, nawet oczywiste. To tajemnica Bożego Miłosierdzia.

zmartwychwstanie yczeniaNastąpił finał. Koniec smutku i rozpaczy. Chrystus powstał z martwych. Zwyciężył. Pokonał grzech, śmierć i szatana. Radujmy się i weselmy. Zostaliśmy odkupieni krwią Baranka, który dziś triumfuje.

Drodzy Parafianie

Przeżywając święta paschalne pamiętajmy, że nadzieja nigdy nie umiera, wiara umacnia, a miłość zawsze zwycięża. Niech zmartwychwstały Chrystus błogosławi Wam, waszym rodzinom oraz obdarza Was wieloma łaskami. Życzymy radosnych i spędzonych w rodzinnym gronie świąt.

Duszpasterze oraz LSO parafii Krościenko nad Dunajcem

mio zdŚw. Paweł w Hymnie o Miłości tak mówi o tym: „Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest, miłość nie pamięta złego, pychą się nie unosi, wszystko wytrzyma i wszystkiemu wierzy”. Taka jest właśnie miłość, której najpiękniejsze świadectwo dał nam Jezus w tamten wielki piątek, kiedy zatrzęsła się ziemia, umarli powychodzili z grobów, zasłona świątyni się rozdarła, a na Golgocie w potwornych męczarniach konał na krzyżu Jezus. On oddał swoje życie za mnie i za ciebie. Miał wybór. Mógł zrezygnować z tej wielkiej misji. Jednak tak bardzo umiłował ludzkość, że oddał za nią swoje życie. Za tą samą ludzkość, która bezpodstawnie skazała Go na cierpienie, osamotnienie i w końcu na śmierć. Miłość jest zdolna do poświęceń. Gdy kogoś kochamy, jesteśmy gotowi zrobić naprawdę wszystko dla drugiej osoby. Nie zważamy na okoliczności i konsekwencje. Uczucie jest silniejsze. Można pomyśleć, że krzyż to znak cierpienia i śmierci. Nie, to znak miłości. To na krzyżu Boże Miłosierdzie wylało się na całą ludzkość. Zostaliśmy zbawieni przez ofiarę czystego i bezbronnego Baranka, który został zabity dla naszego zbawienia. Wpatrując się w krzyż, pomyśl o tym, czym dla ciebie jest ofiara Jezusa. I powiedz po prostu: Dziękuję Jezu, że zrobiłeś to dla mnie. /M.S./

Więcej artykułów…

Strona 6 z 49

KANCELARIA

KONTAKT