Aktualności

2 SercaŚwięto Bożego Serca obchodzimy w Kościele na prośbę samego Jezusa, który podczas objawień francuskiej wizytce św. Małgorzacie Marii Alacoque powiedział: „Żądam od ciebie, żeby pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała był poświęcony na szczególną uroczystość ku uczczeniu mojego Serca, aby w tym dniu przystępowano do Komunii św. i składano uroczyste wynagrodzenie”. W piątek biskupi polscy zebrani na plenarnym zebraniu Konferencji Episkopatu Polski uroczyście ponowią akt poświęcenia Polski Sercu Jezusa. Również w naszej parafii poświęcimy nas, nasze rodziny i cały świat Sercu Jezusa, które jest dla nas ostoją oraz symbolem nieskończonej miłości Boga do człowieka, która najwymowniej objawiła się na drzewie Krzyża. Uwielbiając Boskie Serce przebite włócznią uczmy się kochać jak Jezus. Prośmy, by Pan ukształtował nasze serca na wzór swojego Serca.

W sobotę 12 czerwca czcimy Niepokalane Serce Maryi. Wielkim czcicielem oraz propagatorem kultu Serca Maryi był Św. Jan Eudes. Ze świętem tym związane jest nabożeństwo pięciu pierwszych sobót miesiąca. Niepokalane Serce Maryi jest symbolem Jej życia wewnętrznego oraz duszy całkowicie otwartej na działanie łaski Bożej. /M.S./

najswietsze serca pana jezusaCzerwiec to miesiąc poświęcony Najświętszemu Sercu Jezusa. Kult Serca Zbawiciela sięga samych początków chrześcijaństwa. Jego szczególny rozwój nastąpił dopiero po objawieniach św. Małgorzaty Marii Alacoque. Oprócz Litanii równie piękną praktyką jest przyjmowanie Komunii św. wynagradzającej przez dziewięć pierwszych piątków miesiąca. Szczególnie eksponowaną cechą tych nabożeństw jest ogrom łask udzielanych tym, którzy je odprawiają oraz członkom ich najbliższych rodzin, a przede wszystkim wzrastanie duchowe w miarę ich odprawiania. Kult Bożego Serca przypomina nam na nowo jak bardzo Chrystus umiłował nas słabych, bezradnych i grzesznych. Uświadamia nam jak bardzo wiele Jezus chce nam dać. Tylko od nas zależy czy z tego skorzystamy. /M.S./

Nabożeństwa Czerwcowe będą codziennie po Mszy św. wieczornej, a w niedziele o godz. 18.00

bozecialoUroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej jest zwana potocznie Bożym Ciałem. W tym dniu szczególnie wspominamy moment Ostatniej Wieczerzy będącej pierwszą Mszą Św., a także przeistoczenie chleba i wina w ciało i krew Chrystusa. Przeistoczenie stanowi najważniejszy moment Eucharystii, kiedy w cudowny sposób chleb staje się ciałem Chrystusa, a wino Jego krwią. Eucharystia jest sakramentem, bez którego wierzący nie może żyć. Jest ona dla nas duchowym pokarmem, którym winniśmy karmić się codziennie. Uroczysty charakter Bożego Ciała nie może nigdy przysłonić nam zasadniczej prawdy, że najpiękniejszą i najgodniejszą monstrancją dla Chrystusa jest nasze serce, a najwspanialszą procesją jest "procesja serca", która kończy się spotkaniem z Nim w Komunii świętej. /M.S./

zeslanie ducha swietegoPięćdziesiąt dni po Zmartwychwstaniu Pańskim na zebranych w wieczerniku apostołów i Maryję zstąpił Duch Święty. Dokładnie tak, jak zapowiedział to Pan Jezus tuż przed swoim Wniebowstąpieniem: „Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze - Ducha Prawdy” (J 14,16–17). Zesłanie Ducha Świętego było zdarzeniem kluczowym dla posłannictwa Kościoła, gdyż od tego momentu Apostołowie zaczynają działać jawnie. W tym dniu Kościół rozpoczyna głoszenie Ewangelii wszystkim narodom. Od tego momentu Duch Święty nieustannie działa w Kościele, prowadzi go i uświęca. Ofiarując nam swoje dary uzdalnia również nas do dawania świadectwa wiary. Zesłanie Ducha Świętego kończy okres Wielkanocy i jest jedną z najważniejszych uroczystości w roku liturgicznym.

Dzień po uroczystościach Zesłania Ducha Świętego, w poniedziałek jest obchodzone święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. Chrystus umierając na krzyżu oddał Maryi cały Kościół. Odtąd stała się Ona Matką wszystkich ludzi, która wspiera ich w dążeniu do świętości. /M.S./

Jan Pawe II18 maja chodzimy 101 rocznicę urodzin Św. Jana Pawła II. Jan Paweł II, jako największy z Polaków zapisał się w kulturze oraz w sercach ludzi, zwłaszcza górali, których tak ukochał. W zeszłym roku obchodząc 100 rocznicę urodzin Papieża Polaka nie była możliwa organizacja wielu uroczystości. Polscy górale zainicjowali akcję #barkachallenge, która ma na celu nową aranżację pieśni religijnych oraz pieśni związanych z Janem Pawłem II. 18 maja w Krościenku będzie miał miejsce wyjątkowy koncert pt. „Wstańcie, Chodźmy”. O godz. 20.00 w Nowym Kościele wystąpią artyści związani z akcją #barkachallenge. Dla osób, które ze względu na limity nie będą mogły wejść do Kościoła przewidziany jest telebim live w Amfiteatrze pod Wierzbą. Tutaj informacje

Serdecznie zapraszamy. TUTAJ TRANSMISJA LIVE

Strona 5 z 40

KANCELARIA

KONTAKT