Aktualności

20230324 190519„In hoc signo vinces”- te słowa miał ujrzeć na niebie cesarz Konstantyn Wielki przed tzw. bitwą przy moście Mulwijskim w roku 312. Bitwa z stoczona z  Maksencjuszem, drugim pretendentem do cesarskiego tronu okazała się być wygrana dla Konstantyna. Późniejsze wydarzenia doprowadziły do przyjęcia przez Konstantyna chrześcijaństwa. Podążać za krzyżem to przyjmować nie tylko łaski takie jak zwycięstwo w bitwie, ale także obowiązki. Krzyż wiąże się z cierpieniem, poświęceniem i determinacją. Droga krzyża choć ciężka i trudna zwieńczona jest zwycięstwem. Chrystus tę  drogę przebył, jednakże jego zwycięstwo było naszym zwycięstwem. Cały świat został odkupiony przez jednego człowieka, który dał nam nadzieję na życie wieczne, podkreślając także to, że śmierć nie jest końcem życia, lecz początkiem doskonałego zjednoczenia z Bogiem w niebie. W piątek młodzieżowa droga krzyżowa wyszła z kościoła, aby podążać za krzyżem w terenie. Trasa prowadziła od nowego kościoła  do Grywałdu, gdzie pod kościołem miało miejsce zakończenie. Wyjątkowa atmosfera tego czasu pozwala na osobistą rozmowę z Bogiem, zadumę nad istotą krzyża, a także nad drugim człowiekiem, którego na co dzień być może nie zauważamy. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za obecność, a także za pomoc w organizacji. Bóg zapłać./M.S./

wizytacjaW dniach 18-19.03 br. w naszej parafii miała miejsce Wizytacja Kanoniczna. Jest to czas obecności biskupa w parafii, będący znakiem łaski i działania Ducha Świętego. Pozwala ona na zapoznanie pasterza z aktualnym stanem duchowym, materialnym i fizycznym parafii. Tegoroczną wizytacje w naszej parafii przeprowadzał biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej: Leszek Leszkiewicz. W sobotę Ksiądz Biskup wizytował m. in. cmentarz, kapliczkę przy cmentarzu, budynki parafialne, stary kościół. Odwiedził także Siostry Służebniczki oraz Instytut Niepokalanej Matki Kościoła na Kopiej Górce. Zwieńczeniem pierwszego dnia wizytacji była Eucharystia połączona z udzieleniem sakramentu bierzmowania, poprzedzona spotkaniem z Radą Parafialną i Caritasem. Biskup Leszek zwracając się do młodych i ich rodziców w swojej homilii podkreślał rolę rodzica w życiu młodego człowieka. Wspomniał także o ogromnej wartości modlitwy w życiu małżeńskim i rodzinnym. Powołując się na przykład Karola Wojtyły Seniora, ojca św. Jana Pawła II, zachęcał rodziców do częstej modlitwy wraz z dziećmi. Kończąc Mszę św. Ksiądz Biskup zachęcił młodych do kroczenia drogą światła oraz podążania za Chrystusem nawiązując do odczytywanej tego dnia Ewangelii o uzdrowieniu niewidomego. W niedzielę, będącą drugim dniem wizytacji, Biskup Leszek uczestniczył we Mszach świętych, głosząc kazania. W niedzielnej homilii podkreślił rolę rodziny w życiu chrześcijanina. Zachęcał do pielęgnowania wartości rodzinnych oraz do wspierania osób chorych i samotnych. Puentą kazania było zabieganie o codzienne proste sprawy oraz o spotykanych na co dzień ludzi, gdyż jak sugerował bp Leszek, proste słowa i gesty pozwalają odnaleźć i doświadczyć Boga w codziennym biegu życia. Bezpośrednio po Mszach św. Ksiądz Biskup spotkał się z poszczególnymi grupami działającymi w naszej Parafii. Uroczysta suma o godz. 11.00 zakończyła tegoroczną Wizytacje Kanoniczą w naszej Parafii. Księdzu Biskupowi Leszkowi składamy serdeczne Bóg Zapłać. /M.S./

GALERIA ZDJĘĆ

zwiastowanieKażdy film, który wchodzi na ekrany kin jest poprzedzony zwiastunem. Pozwala on zapoznać się widzowi z produkcją, jednak nie zdradza całej fabuły filmu. Na 9 miesięcy przed Bożym Narodzeniem stajemy wraz z Maryją, aby zobaczyć taki właśnie zwiastun. Ten jednak jest wyjątkowy, bo napisany przez samego Boga. Maryja, dziewczyna z Nazaretu staje przed trudnym wyborem, który tak na prawdę całkowicie odmieni jej dotychczasowe życie. Bóg wybrał ją na Matkę swojego Syna. To wielkie wyróżnienie, którego Maryja była świadoma. Co zrobiłabyś/ zrobiłbyś na Jej miejscu? Czy przyjąłbyś tak poważne przedsięwzięcie, które daje Ci Bóg, czy powiedziałbyś: Nie, Panie Boże ja się nie nadaje, ja nie mam czasu itp. Często tak się zdarza w naszym życiu. Często mówimy nie, nie chce mi się, może jutro, albo może wcale. Maryja mówi „tak”. Dokonujące się Wcielenie jest jednym z wyrazów miłości Boga do człowieka. Jezus, którego Maryja przyjmuje pod swoje serce jest największym prezentem, jaki Bóg mógł podarować człowiekowi. To On nas zbawi, to On otworzy nam drogę do nieba, w końcu to On nauczy nas prawdziwej miłości, która nie boi się nawet krzyża.

opiekun1Na kartach Ewangelii nie wypowiada nawet jednego słowa. Pozostaje w cieniu, a tak naprawdę robi najwięcej współpracując z Bożą wolą. To św. Józef, mąż Maryi i ziemski opiekun Jezusa, głowa Najświętszej Rodziny, patron Kościoła i niezwykły orędownik na trudne czasy. Tradycyjnie cały marzec jest jemu poświęcony, a główna uroczystość jest obchodzona 19 marca. W tym roku ze względu na to, iż 19 marca wypada w niedzielę, uroczystość została przeniesiona na poniedziałek – 20 marca.

Niezwykły człowiek? Oczywiście. Nie każdemu jest dane opiekować się dwoma największymi skarbami: Jezusem i Maryją, jednocześnie samemu pozostawać w cieniu. Życie Józefa z jednej strony piękne, wypełnione życiem rodzinnym i pracą zostaje naznaczone niepewnością.

Strona 3 z 55

KANCELARIA

KONTAKT