Wizytacja Kanoniczna 2023

wizytacjaW dniach 18-19.03 br. w naszej parafii miała miejsce Wizytacja Kanoniczna. Jest to czas obecności biskupa w parafii, będący znakiem łaski i działania Ducha Świętego. Pozwala ona na zapoznanie pasterza z aktualnym stanem duchowym, materialnym i fizycznym parafii. Tegoroczną wizytacje w naszej parafii przeprowadzał biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej: Leszek Leszkiewicz. W sobotę Ksiądz Biskup wizytował m. in. cmentarz, kapliczkę przy cmentarzu, budynki parafialne, stary kościół. Odwiedził także Siostry Służebniczki oraz Instytut Niepokalanej Matki Kościoła na Kopiej Górce. Zwieńczeniem pierwszego dnia wizytacji była Eucharystia połączona z udzieleniem sakramentu bierzmowania, poprzedzona spotkaniem z Radą Parafialną i Caritasem. Biskup Leszek zwracając się do młodych i ich rodziców w swojej homilii podkreślał rolę rodzica w życiu młodego człowieka. Wspomniał także o ogromnej wartości modlitwy w życiu małżeńskim i rodzinnym. Powołując się na przykład Karola Wojtyły Seniora, ojca św. Jana Pawła II, zachęcał rodziców do częstej modlitwy wraz z dziećmi. Kończąc Mszę św. Ksiądz Biskup zachęcił młodych do kroczenia drogą światła oraz podążania za Chrystusem nawiązując do odczytywanej tego dnia Ewangelii o uzdrowieniu niewidomego. W niedzielę, będącą drugim dniem wizytacji, Biskup Leszek uczestniczył we Mszach świętych, głosząc kazania. W niedzielnej homilii podkreślił rolę rodziny w życiu chrześcijanina. Zachęcał do pielęgnowania wartości rodzinnych oraz do wspierania osób chorych i samotnych. Puentą kazania było zabieganie o codzienne proste sprawy oraz o spotykanych na co dzień ludzi, gdyż jak sugerował bp Leszek, proste słowa i gesty pozwalają odnaleźć i doświadczyć Boga w codziennym biegu życia. Bezpośrednio po Mszach św. Ksiądz Biskup spotkał się z poszczególnymi grupami działającymi w naszej Parafii. Uroczysta suma o godz. 11.00 zakończyła tegoroczną Wizytacje Kanoniczą w naszej Parafii. Księdzu Biskupowi Leszkowi składamy serdeczne Bóg Zapłać. /M.S./

GALERIA ZDJĘĆ

KANCELARIA

KONTAKT