Proboszcz z Ars radzi…

spowiednikNikt nie ma wątpliwości, jak ważną rolę w życiu wierzącego pełni sakrament pokuty i pojednania. Choć ciągle do niego przystępujemy, co jest dobrą praktyką to nie zawsze po uzyskaniu rozgrzeszenia podejmujemy z masową walkę z grzechem, w który niestety bardzo łatwo popaść. O szczególnej roli spowiedzi bardzo dobitnie nauczał św. Jan Maria Vianney, patron proboszczów. „Dobra spowiedź – przywraca nam przyjaźń Boga i prawo do nieba; zła – pozbawia nas szczęścia wiecznego i wtrąca w otchłanie piekła” – pisał proboszcz z Ars. Francuski kapłan zachęcał do szczegółowego przygotowania się do spowiedzi, poprzedzonego modlitwą do Ducha Świętego. Wskazywał także na obecność tzw. grzechów ukrytych, o których być może nie mamy pojęcia. Przez ponad 40 lat, będąc proboszczem w Ars wyspowiadał ponad milion wiernych, którzy przybywali do niego nawet z odległych terenów. /M.S./

Zachęcamy do wysłuchania Kazania: „O spowiedzi”, wygłoszonego przez św. Jana Marie Vianneya:

https://www.youtube.com/watch?v=lG-P1G2FoW0

KANCELARIA

KONTAKT