Błogosławiona, pełna łaski

NMP1W Katechizmie Kościoła Katolickiego, wśród tzw. prawd wiary znajdujemy następujące stwierdzenie: „Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna.” Bez łaski otrzymanej od Boga człowiek staje się bezbronny. Boże działanie uzdalnia go w dążeniu do wieczności. Sprawia, że mamy moc i siły, by kroczyć drogą wiary. Takiej szczególnej łaski w swoim życiu doświadczyła Maryja. Bóg kształtując i przewidując Ją na matkę swego Syna zadbał, aby nie dotknął Jej nawet grzech pierworodny. Rodząc się każdy człowiek jest obarczony jarzmem grzechu pierworodnego, który popełnili pierwsi rodzice. Znamię niweluje dopiero przyjęcie Chrztu, który oczyszcza nas ze skutków grzechu, ale także włącza we wspólnotę wierzących. Maryja niejako „obeszła bokiem tę procedurę”. Bóg ukształtował Ją jako doskonałą, aby przygotować godne mieszkanie dla swego Syna. W Adwencie Maryja jawi nam się jako pokorna Służebnica Słowa Bożego. Zaufała Słowu i to Słowo zrodziła. Rozważała je, choć tak naprawdę nie do końca pojęła słowa anioła. Wątpliwości przerodziły się w wiarę, która uzdolniła Ją do podjęcia misji, którą przewidział dla Niej Bóg. Dziś Maryja prowadzi nas do Jezusa, przyprowadza nas do słowa, które umacnia nasze życie i nasze działania, bo choć upadamy, to z Jej pomocą zawsze powstaniemy i wrócimy do Jezusa.

O godz. 16.15, 8 grudnia nasz parafialny chór uroczyście odśpiewa Akatyst ku czci NMP, na który serdecznie zapraszamy. /M.S./

KANCELARIA

KONTAKT