Niebiański Malarz

Lukasz EwangelistaŚw. Łukasz, to jeden z czterech ewangelistów, którego liturgicznie czcimy 18 października. Według tradycji Łukasz pochodził z Antiochii Syryjskiej. Z zawodu był lekarzem. Pod wpływem nauk św. Pawła zaczął wraz z nim podróżować w celu głoszenia ewangelii. Wraz z Pawłem odbył podróż apostolską m.in. do Rzymie, Macedonii i Grecji. Czerpiąc cenne informacje z nauk św. Pawła rozpoczął pisanie ewangelii oraz Dziejów Apostolskich. W ewangelii ukazywał wielokrotnie Chrystusa przebywającego na modlitwie, jego cuda oraz liczne przypowieści. Jako jeden z ewangelistów szczegółowo opisał wydarzenia z życia Maryi, takie jak Zwiastowanie, Nawiedzenie, czy Ofiarowanie Jezusa w świątyni. Ewangelia Łukasza została napisana pięknym i bogatym językiem, co wskazuje na jego wysokie wykształcenie. Jego drugie dzieło – Dzieje Apostolskie oprócz opisów działalności apostołów, są także zbiorem przykładów działania Ducha Św. w świece. Według tradycji Łukasz miał być także malarzem ikon. Legenda mówi, że ikona Czarnej Madonny wyszła spod jego pędzla. Z racji swojego zawodu św. Łukasz został patronem służby zdrowia. W jego ewangelii możemy odnaleźć wiele szczegółowych medycznych opisów chorób. Możemy przeczytać w niej o uzdrowienia teściowej Piotra, cierpiącej z powodu dużej gorączki, o uzdrowieniu trędowatego, paralityka, o uzdrowieniu w szabat człowieka, który miął uschłą rękę, o uzdrowieniu sługi setnika z Kafarnaum, o wskrzeszeniu młodzieńca z Nain, o uzdrowieniu opętanego, o uzdrowieniu kobiety cierpiącej na krwotok, o wskrzeszeniu córki Jaira, o uzdrowieniu epileptyka, o uzdrowieniu niewidomego pod Jerychem. Przez wstawiennictwo św. Łukasza polecajmy dobremu Bogu lekarzy, pielęgniarki, sanitariuszy, salowych, aby poprzez swoją gorliwą posługę i troskę o życie i zdrowie drugiego człowieka zasłużyli na wieczną nagrodę w niebie. /M.S./

KANCELARIA

KONTAKT