Sub tuum praesidium – Święto Kościoła Tarnowskiego

diecezja Wśród czterdziestu czterech diecezji znajdujących się na terenie Polski wchodzących w skład 15 metropolii szczególnie ważna i bliska jest nam diecezja tarnowska. Trzeba przyznać, że na tle innych diecezji jest wiele rzeczy, które ją wyróżniają. Pierwotnie nasza parafia leżała na terenie diecezji krakowskiej. Na przestrzeni lat pod wpływem zmian terytorialnych podyktowanych zaborami papież Pius VI dnia 13 marca 1786 erygował nową diecezję. Jako siedzibę biskupa diecezjalnego najpierw wskazano podkrakowski Tyniec, następnie w 1826 r. stolicę diecezji przeniesiono do Tarnowa. To urokliwe renesansowe miasto stało się odtąd sercem naszej diecezji. Obecnie w jej skład wchodzą 43 dekanaty zrzeszające 452 parafie. Oznacza to, że nasza diecezja skupia najwięcej parafii spośród innych diecezji w Polsce. Na terenie diecezji znajduję się 8 bazylik mniejszych, w tym również tarnowska katedra. W parafiach diecezji pracuje 16 zgromadzeń zakonnych męskich i 39 zgromadzeń żeńskich. W Tarnowie zlokalizowane jest najstarsze w Polsce Muzeum Diecezjalne powstałe w 1888 roku. Naszej diecezji patronuje szczególnie NMP w tajemnicy Narodzenia, a także św. Stanisław, oraz święci wywodzący się z kręgów tarnowskiego kościoła. W szczególnym dniu dla naszego tarnowskiego kościoła, jakim jest 8 września i obchodzona w tym dniu Uroczystość Narodzenia NMP prośmy, za wstawiennictwem Maryi o pomyślność, jedność i zgodę dla naszego lokalnego kościoła, o światło Ducha Świętego dla jego pasterzy i o nowe, święte powołania do życia zakonnego i kapłańskiego. /M.S./

KANCELARIA

KONTAKT