Święta od spraw beznadziejnych

w Rita

Trudne chwile i wydarzenia są nieodłączną częścią naszego ziemskiego życia. Pewne rzeczy po prostu nas przerastają i mamy takie wrażenie, że są ponad nasze siły. W takich sytuacjach szukamy wsparcia w Bogu, czy w drugim człowieku. Beznadziejne i trudne sprawy to specjalność św. Rity, włoskiej zakonnicy i mistyczki, która dzięki swojemu szczególnemu orędownictwu u Boga dziś jest jedną z najbardziej czczonych świętych.

Rita w życiu rodzinnym nie miała łatwo. Jej mąż był porywczy i brutalny, jednak Rita cierpliwie znosiła wszystkie trudności. Kiedy jej mąż zginął w porachunkach między rodami, dwóch synów Rity chciało pomścić śmierć ojca, jednak ona prosiła Boga by umarli, zamiast stać się zabójcami. Jej życzenie się spełniło obydwaj zmarli w czasie epidemii. Po owdowieniu Rita wstąpiła do klasztoru augustianek. Odznaczała się wielką gorliwością w wykonywaniu najprostszych prac, a także miała szczególne nabożeństwo do Męki Pańskiej. Przez 15 lat nosiła na czole cierń, świadczący o jej doskonałym zjednoczeniu z cierpiącym Zbawicielem, który według legendy pewnego dnia sprawił Ricie prezent. W środku zimy Jezus ofiarował jej bukiet pięknie pachnących róż. Św. Rita zmarła w swoim klasztorze w Cascii 22 maja 1447 r. Jej ciało do dziś pozostało w stanie nienaruszonym. Niezwykły rozwój kultu świętej nastąpił od razu po jej śmierci. Ludzie prosząc Boga za jej wstawiennictwem o sprawy beznadziejne byli wysłuchiwani i nigdy nie pozostawali bez pomocy. W Polsce powstało wiele kościołów noszących wezwanie tej świętej, a niedaleko nas, w Nowym Sączu erygowano pierwsze w Polsce Sanktuarium św. Rity. /M.S/

Więcej o św. Ricie, jak i o nowosądeckim sanktuarium możemy przeczytać na stronie:

https://sw-rita.pl/

KANCELARIA

KONTAKT