Ave Maryja

mbMaj to taki szczególny miesiąc, kiedy oddajemy szczególną cześć Matce Bożej, a w kościołach rozbrzmiewa śpiew litanii loretańskiej. Poszczególne wezwania sławią postać Maryi i przedstawiają Jej wielka godność jako Matki Jezusa nazywając Ją Pocieszycielką strapionych, Matką nadziei czy Królową Aniołów. Maryja odegrała ogromną rolę w dziele zbawienia.

Przez swoje tak wypowiedziane podczas zwiastowania przyjęła Słowo, które stało się Ciałem. Stojąc pod krzyżem stała się Matką wszystkich wierzących, a Jej przebite mieczem boleści serce umiłowało każdą i każdego z nas. Maryja nigdy nie pozostawiła nas samych. W chwilach trudnych dla świata wielokrotnie objawiała się w licznych miejscach przynosząc otuchę i nadzieję. W czasie I wojny światowej 13 maja 1917 roku w Fatimie objawiła się trojgu dzieci: Łucji, Hiacyncie i Franciszkowi. Podczas kolejnych objawień Maryja zapowiedziała, że wojna niedługo się skończy, ale jeśli świat nie nawróci się to rozpocznie się kolejna wojna jeszcze straszniejsza od pierwszej. Matka Boża prosiła o poświęcenie Rosji Jej Niepokalanemu Sercu i odprawianie nabożeństwa pięciu pierwszych sobót miesiąca. Znakiem szczególnym objawień w Fatimie stała się modlitwa różańcowa, o którą wielokrotnie prosiła Matka Boża. Według objawień końcem strasznych wydarzeń na świecie będzie triumf Niepokalanego Serca Maryi, które jest otwarte dla każdego. Pamiętajmy o modlitwie różańcowej. Módlmy się o pokój na Ukrainie i na świecie. 

13 maja w naszej parafii rozpoczną się procesje fatimskie, które potrwają do 13 października, na które serdecznie zapraszamy.

KANCELARIA

KONTAKT