Niepokorny biskup

w StanisawW historii Kościoła nie brakuje męczenników. Umierali różnie. Zabijani, paleni, łamani na kole, ścinani mieczem czy krzyżowani. Każdy z nich umierał ze świadomością, że umiera dla Chrystusa. Przyczyną ich śmierci najczęściej była wiara. Ale nie zawsze. Św. Stanisław ze Szczepanowa zginął w wyniku konfliktu z królem. Kiedy widział zło i grzech nie siedział cicho udając, że nic się nie dzieje. Potrafił powiedzieć nie i sprzeciwić się królowi.

Stanisław pochodził ze Szczepanowa, wioski niedaleko Bochni. Odebrał staranne wykształcenie. Po studiach przyjął święcenia kapłańskie i został kanonikiem kapituły krakowskiej, a ówczesny biskup Lambert II Suła mianował go na swojego następcę. W 1072 roku Stanisław został konsekrowany na biskupa krakowskiego. Podczas swojego urzędowania był surowy w upominaniu, pamiętał o wdowach i sierotach, był wrogiem nocnych zabaw i hulanek. Konflikt pomiędzy Stanisławem a Bolesławem Śmiałym zaczął narastać po tym jak Stanisław wielokrotnie upominał króla o sianie zgorszenia publicznego i złe traktowanie poddanych. Inną przyczyną konfliktu była sytuacja, kiedy to żony rycerzy podczas ich nieobecności zdradziły swoich mężów.

Po powrocie do kraju i krwawych represjach ze strony rycerstwa i króla biskup Stanisław wielokrotnie próbował odwieść króla od strasznych okrucieństw. Jednak bezskutecznie. Nie mając innego wyjścia rzucił na króla klątwę kościelną. Rozwścieczony król nie mogąc ścierpieć, że jakiś biskup mówi mu co ma robić, według przekazów kronikarskich sam targnął się na życie Stanisława. Kiedy Biskup odprawiał Mszę w kościele św. Michała na Skałce Bolesław wtargnął do świątyni, po czy wywlókł Stanisława i własnoręcznie pozbawił go życia. Następnie kazał go poćwiartować. Ciało Biskupa w cudowny sposób zrosło się. Kult św. Stanisława rozpoczął się zaraz po jego męczeńskiej śmierci. 8 września 1253 w bazylice świętego Franciszka w Asyżu, Stanisław został kanonizowany przez papieża Innocentego IV. 

Wszystkim Stanisławom, Staszkom i Stasiom składamy najlepsze życzenia imieninowe. Aby tak jak Św. Stanisław potrafili dostrzec grzech i interweniować w jakikolwiek możliwy sposób. Szczególne życzenia kierujemy do Ks. Stanisława życząc mu wielu łask bożych, opieki świętego patrona, siły i światła Ducha Świętego w codziennym życiu. /M.S./

KANCELARIA

KONTAKT