Tyś wielką chlubą naszego narodu

3 majaRefren psalmu responsoryjnego, który śpiewamy 3 maja mówi o chlubie naszego narodu.  Tą chlubą jest Maryja, którą 3 maja czcimy, jako Królową Polski. Pobożność Maryjna ma w Polsce swoją długą tradycję. Polacy w Maryi zawsze widzieli swoją orędowniczkę i opiekunkę w najcięższych chwilach życia. Liczne kościoły, sanktuaria oraz czczone wizerunki Maryjne świadczą o wielkim kulcie, jakim Polacy obdarzają Matkę Chrystusa.

Sama uroczystość jest pamiątką wydarzenia z okresu potopu szwedzkiego, kiedy to 1 kwietnia 1656 w katedrze lwowskiej król Jan Kazimierz uroczyście oddał całe swoje królestwo pod opiekę Matki Bożej nazywając Ją Królową Korony Polskiej. Sam król zabiegał u Stolicy Apostolskiej o utworzenie odpowiedniego święta ku czci Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Jednak uroczystość została zatwierdzona dopiero po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Choć śluby Jana Kazimierza odbyły się we Lwowie to tytuł Królowej Polski przypadł wizerunkowi, który zna każdy wierzący Polak. W każdym domu, na tysiącach reprodukcji widnieje obraz Czarnej Madonny z Jasnej Góry. Sama ikona jasnogórska ma swoją bogatą i jednocześnie burzliwą historię. Według legendy miał zostać namalowany przez św. Łukasza na deskach stołu św. Rodziny. Dziś jest datowany na XIV wiek. Zanim obraz Matki Bożej trafiła do Polski, cesarz Konstantyn Wielki sprowadził go do Konstantynopola. Tam też zasłyną wieloma łaskami. Następnie obraz trafił na Ruś na prośbę księcia Lwa Halickiego. Do Częstochowy to niezwykłe dzieło trafiło za sprawą księcia Władysława Opolczyka w 1384 roku. Kilkukrotnie niszczony m.in. przez Husytów dzięki konserwacją sponsorowanym przez polskich królów przetrwał do naszych czasów. Jan Paweł II powiedział: „Tu zawsze byliśmy wolni”. Słowa te odniósł do Jasnej Góry, gdzie biło i bije serce narodu. Podczas zaborów, okupacji, okresu PRL-u Polacy w Częstochowie zawsze czuli się jak w domu. Tu u stóp Królowej Polski znajdowali ukojenie i wewnętrzny spokój, którego tak im brakowało. I dzisiaj, widząc coraz gorszą sytuacje na świecie prośmy, aby Ta, która zdeptała głowę szatanowi, Ta, która przyjęła słowo, które stało się ciałem była naszą obroną i Matką naszego narodu jako prawdziwa Królowa Polski.

KANCELARIA

KONTAKT