Posłani z darem pokoju Jezusa zmartwychwstałego – Niedziela Biblijna

jezus nauczaPo raz XIV w dniach 1-7 maja będziemy obchodzić Ogólnopolski Tydzień Biblijny. Rozpocznie go Niedziela Biblijna. Tegoroczne hasło Tygodnia Biblijnego to: „Posłani z darem pokoju Jezusa zmartwychwstałego”. Słowa te będą rozważane w wybranych fragmentach Ewangelii wg św. Łukasza. Wybór tej Ewangelii jest nieprzypadkowy. Została ona wskazana jako Ewangelia mówiąca o pokoju, który w obecnych czasach jest tak bardzo potrzebny. Św. Łukasz w swojej Ewangelii aż dwa razy przytacza słowa Jezusa mówiące o pokoju. Pierwszy fragment opowiada o posłaniu 72 uczniów do głoszenia Ewangelii. Jezus wyjaśnia im, aby głosząc ją, nieśli pokój – „pokój temu domowi” (Łk 10,5). Druga sytuacja ma miejsce zaraz po zmartwychwstaniu, kiedy Jezus przychodzi do ukrywających się w Wieczerniku apostołów i mówi im „Pokój wam!” (Łk 24,36).

Sięgajmy częściej po Pismo Święte. Nauczmy się rozważać i modlić się Słowem Bożym. Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi linkami, przybliżającymi sposoby modlitwy Słowem Bożym, oraz zawierającymi krótkie rozważania Ewangelii na dany dzień.

https://info.dominikanie.pl/2018/03/jak-sie-modlic-pismem-swietym/

https://info.dominikanie.pl/2014/10/20-sposobow-czytania-pisma-swietego/

https://biblia.deon.pl/

http://mateusz.pl/czytania/2022/

https://ewangelianadzis.light-of-truth.org/

KANCELARIA

KONTAKT