Wiara

wiara zdW ciągu całego naszego życia przeżywamy różne uroczystości: kościelne, państwowe, czy rodzinne. Na takie ważne wydarzenia na długo przed rozpoczynamy przygotowania, aby tego dnia wszystko było wręcz idealne. Ślub, urodziny kojarzą nam się zapewne z uroczystym obiadem, radością i czasem spędzonym z najbliższymi. A czym dla nas jest Msza Święta? To też uroczystość, pamiątka ważnego, nawet najważniejszego wydarzenia w historii rodzaju ludzkiego. Pamiątka Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Czym ona jest dla nas? Czy jest to tylko nawyk wyniesiony z rodzinnego domu, tradycja przeszłych pokoleń, czy w końcu godzina spędzona w kościele, słuchając wywodów księdza? Eucharystia to uczta, na którą zaprasza każdego z nas Jezus, który chce nas karmić swoim Ciałem i Krwią. Ale czy ja wierzę, że ten biały opłatek to Ciało, a wino to Krew naszego Zbawiciela?

Wielki Czwartek to pamiątka ustanowienia dwóch sakramentów: Eucharystii i Kapłaństwa. Chrystus wie, co wydarzy się w kolejnych dniach. Wie, że jeden z apostołów Go wyda. Jest Bogiem, ale także człowiekiem. Czuje smutek, może strach, ale wola Ojca jest ponad wszystkim. Ta ostatnia wieczerza z uczniami jest swoistym pożegnaniem z rodziną, osobami, które towarzyszyły Mu podczas ziemskiego życia. Jezus nie wywyższa się. Przyjmuje postać sługi i umywa uczniom nogi. Możemy, podobnie jak apostołowie, a zwłaszcza Szymon Piotr pomyśleć, że to niedorzeczne. Ale Jezus wie lepiej co jest dla nas dobre. On jest w stanie zrobić dla nas wszystko. Poniżyć się, dać się pojmać, spoliczkować i w końcu umrzeć. Jednak, Jezus nie zostawia nas samych. Daje nam pokarm duchowy. To Jego Ciało, którym winniśmy się karmić jak najczęściej.

Wszystkim Księżom, zwłaszcza tym pracującym w naszej parafii dziękujemy za ich otwartą i życzliwą posługę. Życząc jednocześnie siły i łaski bożej w podejmowanych działaniach duszpasterskich.

KANCELARIA

KONTAKT