Serce Matki

papiez franciszek w fatimie25 marca, na dziewięć miesięcy przed Bożym Narodzeniem wspominamy wydarzenie, od którego wszystko się zaczęło. Możemy nazwać to zwiastunem Bożego planu. Maryja, zwyczajna dziewczyna z Nazaretu oddana Bogu i poślubiona Józefowi słyszy od anioła, że to Ona ma być matką Syna Bożego. Ona, prosta i cicha ma być zamkniętym ogrodem, w którym rozkwitnie najpiękniejszy kwiat: Jezus. Nie zadaje dodatkowych pytań. Zgadza się na to, do czego przeznaczył ją Bóg. My również często stajemy przed trudnymi wyborami. Nie wiemy co robić. Ale jest ktoś, kto zawsze wie, co będzie dla nas dobre. To nasz kochający Ojciec w niebie. Wystarczy zaufać i zdać się na Boga. On nas nigdy nie opuści i zawsze będzie po naszej stronie.

Z przykrością i strachem obserwujemy toczącą się wojnę na Ukrainie. Niewinni ludzie giną, muszą uciekać pozostawiając cały swój dobytek, by ratować życie, które jest najcenniejszym skarbem. I takie nowe życie Maryja przyjęła pod swoje serce. Serce niepokalane i kochające, ale jak mocno zranione i przeszyte mieczem boleści. Podczas lipcowego objawienia w Fatimie Matka Boża poprosiła o poświęcenie Rosji Jej Niepokalanemu Sercu. W zamian za wypełnienie tej prośby Maryja zapowiedziała koniec wojny. Kilku papieży m.in. Jan Paweł II wypełnił prośbę Matki Bożej. W naszych czasach wołanie Matki Bożej jest wciąż aktualne. Z tego względu papież Franciszek w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego o godz. 17.00 podczas nabożeństwa pokutnego w Bazylice św. Piotra poświęci Rosję i ogarniętą wojną Ukrainę Niepokalanemu Sercu Maryi, naszej matki. W tej godzinie bądźmy naszymi myślami z biskupem Rzymu i módlmy się o pokój na świecie, a zwłaszcza na Ukrainie, aby brat nie zabijał brata i aby zapanował pokój, miłość i zgoda. /M.S./

KANCELARIA

KONTAKT