Gorzkie Męki Syna Bożego rozpamiętywanie

Pieta„Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, mąż boleści, oswojony z cierpieniem, jak ktoś, przed kim się twarze zakrywa, wzgardzony tak, iż mieliśmy go za nic. Lecz on się obarczył naszym cierpieniem, on dźwigał nasze boleści, a myśmy go uznali za skazańca, chłostanego przez Boga i zdeptanego. Lecz on był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła nań chłosta zbawienna dla nas, a w jego ranach jest nasze zdrowie.”

Słowa te zaczerpnięte z księgi proroka Izajasza obrazują jak bardzo Bóg nas kocha.

Ojciec poświęca swego Syna, aby On odkupił całą ludzkość na drzewie krzyża, gdzie najpiękniej objawiła się tajemnica Bożego Miłosierdzia. Poszczególne cierpienia i zniewagi zadawane Jezusowi rozważamy podczas śpiewu Gorzkich Żali w wielkopostne Niedziele. To piękne i przejmujące nabożeństwo jest odprawiane tylko w Polsce. Tekst Gorzkich Żali został napisany specjalnie dla działającego przy Kościele Św. Krzyża w Warszawie Bractwa Św. Rocha, którego zadaniem było propagowanie kultu Męki Pańskiej. Poszczególne części Gorzkich Żali takie jak: Pobudka, Lament Duszy nad cierpieniem Jezusa, czy Rozmowa Duszy z Matką Bolesną bogate w swej treści, a jednocześnie bardzo proste najpiękniej obrazują misterium miłości, które dokonało się na Golgocie. Innym typowo wielkopostnym nabożeństwem jest Droga Krzyżowa. Wraz z Chrystusem dźwigającym krzyż przemierzamy długą drogę na Kalwarię spotykając osoby, takie jak Maryja, Cyrenejczyk, Weronika, czy płaczące niewiasty. Każda z tych osób uczy nas czegoś innego, pokazuje inne emocje: smutek, niechęć, współczucie. Cały cykl zamyka złożenie do grobu, ale tylko w samym tekście i formule tego nabożeństwa. Grób to nie koniec. Potem jest jeszcze finał tej drogi, jakim jest Zmartwychwstanie. /M.S./

KANCELARIA

KONTAKT