„Czci Go ten, kto się nad biednym lituje” Prz 14,31

foto ks Jan Macha Ponad dwa miesiące temu 12 września obchodziliśmy radosną uroczystość wyniesienia na ołtarze dwójki wielkich Polaków: Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Róży Czackiej. 20 listopada w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach grono błogosławionych wzbogaci się o nowego członka, a zarazem naszego rodaka. Będzie nim Czcigodny Sługa Boży Ks. Jan Macha. Postać może mniej znana, ale na pewno warta poznania przede wszystkim przez swoje uczynki miłosierdzia, które pełnił przez całe swoje krótkie życie.

 

Ksiądz Jan Franciszek Macha urodził się 18 stycznia 1914 roku w tradycyjnej śląskiej rodzinie Pawła Machy i Anny z domu Cofałka w Chorzowie Starym. W kręgu rodziny był nazywany zdrobniale „Hanikiem”. Pasjonowała go piłka ręczna. Udzielał się też w harcerstwie oraz w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży. W 1934 r. rozeznając powołanie wybrał drogę kapłaństwa. Wstąpił do Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. 25 czerwca 1939 roku otrzymał święcenia kapłańskie. Przez pewien czas posługiwał w rodzinnej parafii następnie został wikariuszem w parafii pw. Św. Józefa w Rudzie Śląskiej. Podczas jednej z wizyt kolędowych zobaczył ogrom ubóstwa, jakiego doświadczali jego parafianie. Zaczął sam zbierać datki, pomagać i wspierać ofiary wojny. Wraz z kilkoma pomocnikami założył placówkę o pseudonimie „Konwalia” pomagającą najbiedniejszej ludności przetrwać ten straszny czas. Organizacja Ks. Machy została ujawiona Niemcom przez torturowanego Karola Kornasa, szefa sztabu śląskiej organizacji Służby Zwycięstwu Polsce. Aresztowanie nastąpiła 5 września 1941 r. 2 grudnia 1942 roku w więzieniu w Katowicach Ks. Jan Macha został ścięty gilotyną, a następnie ciało zostało przewiezione do KL Auschwitz i spalone. Ks. Jan Macha jest dla nas wzorem miłości Boga i bliźniego. Prawdziwego oddania się dla biednych i potrzebujących. Doskonałym przejawem czci oddawanej Bogu jest troska o drugiego człowieka. Słowa Chrystusa: „Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Nieście uczynili” dają nam to do zrozumienia, że troska o bliźniego jest jedną z najważniejszych powinności chrześcijanina. /M.S./

KANCELARIA

KONTAKT