Słyniesz w Krościenku z dawna cudami

Grafika odpust123Corocznie w pierwszą niedzielę października nasza parafia obchodzi uroczystość odpustową ku czci Najświętszej Maryi Panny Różańcowej. Chociaż naszej parafii patronują Wszyscy Święci to jednak ich Królowa jest Tą, którą czcimy w dzień naszego odpustu parafialnego. Wspomnienie NMP Różańcowej zostało ustanowione na pamiątkę zwycięstwa floty chrześcijańskiej nad wojskami tureckimi, odniesionego pod Lepanto (nad Zatoką Koryncką) 7 października 1571 r.

Ówczesny papież – św. Pius V, dominikanin, gorący czciciel Matki Bożej to właśnie Jej przypisywał to niezwykłe wydarzenie. W dowód wdzięczności ustanowił dzień 7 października świętem NMP Różańcowej. Skąd tak wielka pobożność Maryjna i umiłowanie modlitwy różańcowej w Krościenku? Wszystko rozpoczęło się w roku, 1736 kiedy to na zaproszenie ówczesnego proboszcza Walentego Szygulińskiego do Krościenka przybyli Ojcowie Dominikanie z Krakowa, aby prowadzić misje parafialne mające  przygotować parafię do założenia Bractwa Różańcowego. 26 czerwca 1736 roku oficjał krakowskich dominikanów Michał de Granów Wodzicki uroczyście erygował w naszej parafii Arcybractwo Różańca Świętego. Ojcowie Dominikanie przywieźli ze sobą kopię obrazu Matki Bożej ze swojego kościoła w Krakowie i ofiarowali go parafii. To właśnie ten obraz możemy dziś oglądać w głównym ołtarzu starego kościoła. Jednak to nie pierwszy obraz, który gromadził rzesze wiernych. W jednej z wizytacji parafialnych możemy przeczytać, że w jednym z ołtarzy bocznych szczególnej czci doznawał obraz Matki Bożej Różańcowej pochodzący z XVII w. przyniesiony, jak głosi legenda, ze Szwabów - wioski położonej naprzeciw Sromowiec Niżnych. Jak opisuje jeden z wizytatorów był on ozdobiony złotymi koronami i srebrną sukienką. Inny wizytator wspomina również o berle w ręku Maryi i licznych wotach. Łaski i cuda otrzymywane za wstawiennictwem Matki Bożej zapisywano do księgi łask, która miała  spłonąć w XIX w. w pożarze plebanii. Niestety w XVIII w. wykonując zarządzenie cesarza o konfiskacie dóbr kościelnych komisarz Styx zabrał wszystkie precjoza z obrazu. W akcie przebłagania za popełnione świętokradztwo proboszcz Tomasz Wolski przeniósł obraz Madonny do głównego ołtarza za obraz tytularny Wszystkich Świętych oraz zadbał o wykonanie nowych sukienek i koron. Obraz doczekał lat międzywojennych, kiedy to kobiety krościeńskie sprzątały kościół na przyjazd nowego proboszcza. Obraz mający kilka wieków przy odkurzaniu rozsypał się.  Ponieważ czas naglił Stefania Dziewolska namalowała ręce i twarze świętych postaci, które następnie zostały przykryte starą cynową sukienką. Po pewnym czasie postarano się o nowe haftowane sukienki, korony oraz berło. Obraz jednak raził nowoczesnością, dlatego został przeniesiony do Kaplicy Dobrego Pasterza (dzisiejszego nowego kościoła)  i znajduje się tam do dzisiaj nad tabernakulum w dolnym kościele, wtedy też w starym kościele w ołtarzu został umieszczony wspomniany obraz Madonny przywieziony przez Ojców Dominikanów. Błogosławiony Kardynał Stefan Wyszyński tak mówił o modlitwie różańcowej: "Gdy dzisiaj nie znajdujemy rady wobec różnych przeciwności, zostaje jedno: mieć w kieszeni różaniec i modlić się za tych, którzy nam przyczyniają tyle udręki”. Sięgajmy po różaniec nie tylko w październiku, ale i przez cały rok. Niech ta piękna modlitwa stanie się naszą „dobrą rutyną”. Oddajmy wszystkie nasze sprawy, rodziny oraz parafię w przemożną opiekę Matki Najświętszej. Matki, która czeka na każdego z nas, aby prowadzić nas do Jezusa.

KANCELARIA

KONTAKT