Beatyfikacja Sługi Bożego ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Służebnicy Bożej matki Elżbiety Róży Czackiej

Beatyfikacja grafika12 września 2021 roku w Warszawie będzie miała miejsce Beatyfikacja Sługi Bożego Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Służebnicy Bożej matki Elżbiety Róży Czackiej. Przewodniczyć jej będzie w imieniu papieża Franciszka kard. Marcello Semeraro – prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.

Róża Czacka, późniejsza Matka Elżbieta, urodziła się w Białej Cerkwi - dzisiejsza Ukraina – 22 października 1876 r., w znanej arystokratycznej rodzinie. W wieku 22 lat straciła wzrok. Jej ślepota stała się wielką traumą dla rodziny, która nie umiała przyjąć jej niepełnosprawności, jednak ona zrozumiała, że może liczyć tylko na Boga, któremu poświęciła swoje życie. Za radą doktora Gepnera zaczęła zajmować się osobami niewidomymi. 1 grudnia 1918 założyła Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża. W Laskach otworzyła zakład dla niewidomych przygotowujący ich do funkcjonowania w społeczeństwie. Dzięki matce Elżbiecie i Ks. Korniłowiczowi – ojcu duchowemu Dzieła - niewidomi mogli się czuć w Laskach, jak w domu.

Stefan Wyszyński, późniejszy kardynał i prymas urodził się 3 sierpnia 1901 roku w Zuzeli nad Bugiem. Z domu rodzinnego wyniósł miłość do Boga, Kościoła, Ojczyzny. Odznaczał się szczególnym nabożeństwem do Matki Bożej. Święcenia kapłańskie otrzymał 3 sierpnia 1924 r. w katedrze włocławskiej. W marcu 1946 r. papież Pius XII mianował księdza Wyszyńskiego biskupem lubelskim, a 12 listopada 1948 r. arcybiskupem gnieźnieńskim i warszawskim, Prymasem Polski. 27 Listopada 1952 r. został mianowany kardynałem. Pierwsze spotkanie księdza Wyszyńskiego z matką Czacką miało miejsce w lipcu 1926 roku w Laskach, gdzie przyjechał na zaproszenie księdza Korniłowicza, którego poznał podczas studiów. Zapoczątkowana wtedy przyjaźń z Dziełem Niewidomych i jego założycielami przetrwała aż do końca życia Prymasa. Jego relacje z matką Czacką zacieśniły się szczególnie w czasie okupacji. W czerwcu 1942 roku przyjechał do Lasek na miejsce księdza Jana Ziei, jako kapelan sióstr, opiekun niewidomych, a także, jako kapelan Armii Krajowej i duszpasterz okolicznej ludności. Po śmierci Matki 15 maja 1961 ksiądz Wyszyński często wracał do Jej grobu, aby modlić się zwłaszcza przed ważnymi, trudnymi zadaniami. Dalsze życie ks. Wyszyńskiego również było przesiąknięte licznymi przykrościami ze względu na obronę Kościoła i wolności ludzi przed komunistyczną władzą. Jednak, jak w przypadku matki Czackiej nie załamywał się. Pocieszenie i ratunek znajdował w Bogu i Maryi. Prymas i zakonnica. Osoby różniące się, jednak mające ten sam cel: służyć Bogu, Kościołowi i ludziom. Tych dwoje ludzi jest dla nas przykładem jak żyć pełnią chrześcijańskiego życia, mimo cierpień i przeciwności wypełniać swoją misję. Kluczem do sukcesu jest całkowite oddanie się Bogu. Tylko wtedy możemy być pewni, że nic nam nie grozi, nie jesteśmy pozostawieni bez pomocy.

Zachęcamy do bliższego poznania nowych Błogosławionych poprzez strony internetowe:

https://wyszynskiprymas.pl/

https://wyszynski.uksw.edu.pl/

https://beatyfikacja.info/

https://www.laski.edu.pl/

https://www.ekai.pl/matka-elzbieta-roza-czacka/

KANCELARIA

KONTAKT