Pod Twoją obronę

mb123Pierwsza myśl Polaków dotycząca Częstochowy? – Klasztor Jasnogórski i Cudowny Obraz Czarnej Madonny. Miejsce szczególne, dokąd co roku wyruszają pątnicy, by przedstawiać Bogu za przyczyną Maryi swoje prośby i podziękowania. 26 sierpnia obchodzimy Uroczystość NMP Częstochowskiej ustanowioną przez Papieża Piusa X na prośbę bł. Honorata Koźmińskiego. Częstochowski wizerunek ma bogatą historię. Sięga ona XIV wieku. Jego autorem jest nieznany włoski malarz. Najstarszy dokument dotyczący tego dzieła to piętnastowieczna legenda pt. „Przenosiny tablicy Błogosławionej Maryi Dziewicy, którą święty Łukasz wymalował własnymi rękami”. Według niej obraz Matki Boskiej Częstochowskiej nie pochodzi z XIV wieku, ale z okresu początków Chrześcijaństwa, a namalował go św. Łukasz Ewangelista na deskach stołu pochodzącego z domu Maryi w Nazarecie.

Zanim Czarna Madonna trafiła do Polski, cesarz Konstantyn Wielki sprowadził go do Konstantynopola. Tam też zasłynął wieloma łaskami. Następnie obraz Matki Boskiej trafił na Ruś na prośbę księcia Lwa Halickiego. Do Częstochowy to niezwykłe dzieło trafiło za sprawą księcia Władysława Opolczyka. On również sprowadził z Węgier Ojców Paulinów, którzy do dziś opiekują się obrazem. Wizerunek Matki Bożej, namalowany na drewnianej tablicy, zalicza się do ikon bizantyjskich określanych nazwą Hodegetria, co oznacza "Tę, która prowadzi". Przedstawia ono stojącą Najświętszą Maryję Pannę z Dzieciątkiem Jezus na lewym ręku. Matka Boża ma na sobie czerwoną suknię, a na nią narzucony niebieski płaszcz ozdobiony liliami andegaweńskimi. Prawa ręka Maryi spoczywa na piersi. Jezus jest przyodziany w sukienkę koloru karminowego, bogato złoconą ozdobami, z rękawami szczelnie zapiętymi u dłoni - podobnie jak u Maryi. W lewym ręku trzyma księgę, prawą natomiast unosi w geście błogosławieństwa, wskazując jednocześnie na Maryję. Całe pole nimbu Maryi i Jezusa jest wypełnione pozłotą. Tło obrazu jest zielone, co w symbolice obrazów bizantyjskich wyraża często pełnię łask Ducha Świętego. Płaszcz przykrywa także głowę Najświętszej Panny jakby naturalnym welonem. Nad czołem na płaszczu widać złotą gwiazdę. Obramowanie szaty Jezusa i płaszcza Maryi ma szeroką złotą oblamówkę. Na to wszystko są nałożone na obie postacie artystyczne i zdobne w drogie kamienie szaty i korony. /M.S./

KANCELARIA

KONTAKT