„Każda dobra dusza jest jak ta świeca, która sama się spala a innym przyświeca” – 150. rocznica śmierci Bł. Edmunda Bojanowskiego

B EdmundEdmund urodził się 14 listopada 1814 r. w Grabongu. Był człowiekiem dobrym oraz gorliwym w wierze. Odznaczał się wrażliwością na potrzeby drugiego człowieka, zwłaszcza dzieci. 3 maja 1850 r. założył bardzo dobrze nam znane zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej. Zmarł 7 sierpnia 1871 r. To już 150 lat od Jego odejścia do Pana, co wspominać będziemy od 13 czerwca 2021 do 13 czerwca 2022 w rocznicę beatyfikacji Bł. Edmunda. Z tej okazji przez cały rok organizowane są różne wydarzenia, do których gorącą zachęcamy. Niektóre z nich to:

Transmisja Mszy św. z kościoła pw. Ducha Świętego w Dębicy - 13 czerwca 2021 r. o godz. 15.00 przeprowadzi Radio RDN Małopolska. Można też posłuchać w Internecie: https://www.rdn.pl/posluchaj

 

Audycja przybliżającej postać bł. Edmunda i Jego dzieło - 11 czerwca 2021 r. ok. godz. 17.00 i powtórka audycji - 15 czerwca ok. godz. 21.30.w Radiu RDN Małopolska (lub przez Internet: https://www.rdn.pl/posluchaj)

Więcej informacji, refleksji, świadectw, inspiracji do modlitwy…. znajdziemy na stronie internetowej Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP www.siostry.net.

Prośmy o rychłą kanonizację Bł. Edmunda oraz o nowe powołania do życia zakonnego w Zgromadzeniu Sióstr Służebniczek. Słowa Bł. Edmunda: „Każda dobra dusza jest jak ta świeca, która sama się spala a innym przyświeca” niech przypominają nam, że spalać się dla Boga to znaczy pomagać innym dawać siebie drugiemu człowiekowi.

KANCELARIA

KONTAKT