Oto Serce, które tak bardzo umiłowało ludzi

2 SercaŚwięto Bożego Serca obchodzimy w Kościele na prośbę samego Jezusa, który podczas objawień francuskiej wizytce św. Małgorzacie Marii Alacoque powiedział: „Żądam od ciebie, żeby pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała był poświęcony na szczególną uroczystość ku uczczeniu mojego Serca, aby w tym dniu przystępowano do Komunii św. i składano uroczyste wynagrodzenie”. W piątek biskupi polscy zebrani na plenarnym zebraniu Konferencji Episkopatu Polski uroczyście ponowią akt poświęcenia Polski Sercu Jezusa. Również w naszej parafii poświęcimy nas, nasze rodziny i cały świat Sercu Jezusa, które jest dla nas ostoją oraz symbolem nieskończonej miłości Boga do człowieka, która najwymowniej objawiła się na drzewie Krzyża. Uwielbiając Boskie Serce przebite włócznią uczmy się kochać jak Jezus. Prośmy, by Pan ukształtował nasze serca na wzór swojego Serca.

W sobotę 12 czerwca czcimy Niepokalane Serce Maryi. Wielkim czcicielem oraz propagatorem kultu Serca Maryi był Św. Jan Eudes. Ze świętem tym związane jest nabożeństwo pięciu pierwszych sobót miesiąca. Niepokalane Serce Maryi jest symbolem Jej życia wewnętrznego oraz duszy całkowicie otwartej na działanie łaski Bożej. /M.S./

KANCELARIA

KONTAKT