Zróbcie Mu miejsce, Pan idzie z Nieba.

bozecialoUroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej jest zwana potocznie Bożym Ciałem. W tym dniu szczególnie wspominamy moment Ostatniej Wieczerzy będącej pierwszą Mszą Św., a także przeistoczenie chleba i wina w ciało i krew Chrystusa. Przeistoczenie stanowi najważniejszy moment Eucharystii, kiedy w cudowny sposób chleb staje się ciałem Chrystusa, a wino Jego krwią. Eucharystia jest sakramentem, bez którego wierzący nie może żyć. Jest ona dla nas duchowym pokarmem, którym winniśmy karmić się codziennie. Uroczysty charakter Bożego Ciała nie może nigdy przysłonić nam zasadniczej prawdy, że najpiękniejszą i najgodniejszą monstrancją dla Chrystusa jest nasze serce, a najwspanialszą procesją jest "procesja serca", która kończy się spotkaniem z Nim w Komunii świętej. /M.S./

KANCELARIA

KONTAKT