Veni Sancte Spiritus

zeslanie ducha swietegoPięćdziesiąt dni po Zmartwychwstaniu Pańskim na zebranych w wieczerniku apostołów i Maryję zstąpił Duch Święty. Dokładnie tak, jak zapowiedział to Pan Jezus tuż przed swoim Wniebowstąpieniem: „Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze - Ducha Prawdy” (J 14,16–17). Zesłanie Ducha Świętego było zdarzeniem kluczowym dla posłannictwa Kościoła, gdyż od tego momentu Apostołowie zaczynają działać jawnie. W tym dniu Kościół rozpoczyna głoszenie Ewangelii wszystkim narodom. Od tego momentu Duch Święty nieustannie działa w Kościele, prowadzi go i uświęca. Ofiarując nam swoje dary uzdalnia również nas do dawania świadectwa wiary. Zesłanie Ducha Świętego kończy okres Wielkanocy i jest jedną z najważniejszych uroczystości w roku liturgicznym.

Dzień po uroczystościach Zesłania Ducha Świętego, w poniedziałek jest obchodzone święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. Chrystus umierając na krzyżu oddał Maryi cały Kościół. Odtąd stała się Ona Matką wszystkich ludzi, która wspiera ich w dążeniu do świętości. /M.S./

KANCELARIA

KONTAKT