Uroczystość Św. Stanisława biskupa i męczennika

w Stanisaw1238 maja wspominamy Św. Stanisława. Urodził się On w Szczepanowie w roku 1030. Jaka biskup naraził się królowi, gdyż publicznie piętnował jego nieobyczajne życie oraz nadmierną surowość. Gdy ekskomunikował Bolesława II, ten nakazał go zabić. Zabójstwa dokonano w 1079 r., podczas Mszy odprawianej przez biskupa w kościele na Skałce w Krakowie. Św. Stanisław jest jednym z głównych patronów Polski oraz patronem naszej diecezji.

Ks. Stanisławowi składamy najserdeczniejsze życzenia imieninowe: obfitości łask bożych, wytrwałości, samych pogodnych dni oraz dalszej pogody ducha. Niech wstawiennictwo Maryi i Św. Patrona, a także światło Ducha Świętego prowadzi Księdza i wspiera w pracy duszpasterskiej oraz katechetycznej.

Tego życzy młodzież oraz LSO Parafii Krościenko.

KANCELARIA

KONTAKT