Powołani by służyć Barankowi – Niedziela Dobrego Pasterza

Dobry Pasterz obrazIV Niedzielę Wielkanocną przeżywamy jako Niedzielę Dobrego Pasterza oraz jako Światowy Dzień Modlitw o Powołania. Można powiedzieć, że to taki mały odpust parafialny, gdyż nasza świątynia parafialna nosi wezwanie Dobrego Pasterza. Chrystus w Ewangelii nazywa Siebie Dobrym Pasterzem oraz Bramą Owiec. Jest pasterzem, który troszczy się o każdego z nas, bo wszyscy jesteśmy Jego owczarnią. Podnosi nas, gdy upadamy, broni nas, gdy coś nam zagraża i co najważniejsze oddaje swoje życie za umiłowaną owczarnię dzieci bożych. Módlmy się o święte i liczne powołania kapłańskie i zakonne. Niech nie zabraknie gorliwych głosicieli Słowa Bożego oraz Pasterzy owczarni Chrystusa.

KANCELARIA

KONTAKT