Zadanie domowe z kazania - instrukcja „krok po kroku”

biblia1. Znajdź w ciągu dnia min.20 minut czasu dla siebie.
2. Zaszyj się gdzieś, gdzie nikt nie będzie Ci przeszkadzał.
3. Pomódl się krótko do Ducha Świętego prosząc o dobry czas modlitwy słowem Bożym.
4. Przeczytaj fragment Łk 24,35-48 (Ewangelia według św. Łukasza, rozdział 24, wersety 35-48)
5. Zwróć uwagę na to jak Apostołowie zmieniają się podczas spotkania z Jezusem: 1) zatrwożeni
   2) zmieszani 3) zdumieni z radości 4) oświeceni 5) posłani by świadczyć
6. Modląc się (czyli prowadząc rozmowę z Jezusem) rozważ trzy sprawy:
- Jakiego Jezus zastaje Cię dziś? (opowiedz co przeżywasz aktualnie, czym żyjesz, jakie sprawy leżą Ci na sercu)
- Gdzie dziś spotykasz Jezusa? (Np. w Eucharystii, przez konkretne osoby, w wymagających sytuacjach, które każą coś zmienić na lepsze
i walczyć z grzechem, na modlitwie itp.)
- Jak i komu możesz opowiedzieć, że Jezus zmienia ludzi (Ciebie?) również współcześnie?

7. Podziel się tym co usłyszałeś z kimś, kto według Ciebie tego potrzebuje.

KANCELARIA

KONTAKT