Niedziela Miłosierdzia Bożego

Jezu Ufam Tobie123Święto to nierozerwalnie łączy się z objawieniami Św. Siostry Faustyny Kowalskiej. Podczas jednego z nich Jezus powiedział: „Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była Świętem Miłosierdzia” (Dz. 299). W innych objawieniach Pan Jezus określił nie tylko miejsce święta w kalendarzu, ale także motyw i cel jego ustanowienia oraz wielkie obietnice. Największą z nich jest łaska zupełnego odpuszczenia win i kar związana z Komunią świętą przyjętą w tym dniu oraz wyzbyciem się przywiązania do najmniejszego grzechu, w duchu nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego, czyli w postawie ufności wobec Boga i czynnej miłości bliźniego. Propagowania kultu Miłosierdzia Bożego oraz zabiegania o ustanowienia święta ku czci Miłosierdzia Bożego podjął się spowiednik Siostry Faustyny Bł. Ks. Michał Sopoćko. Niebyła to łatwa droga, gdyż Stolica Apostolska oraz inne instytucje kościelne długo nie chciały ustanowić upraszanego przez Jezusa święta. Dopiero w roku 2000 Św. Jan Paweł II w uroczystość kanonizacyjną Siostry Faustyny ustanowił dla całego Kościoła II Niedzielę Wielkanocną Świętem Miłosierdzia Bożego. /M.S./

KANCELARIA

KONTAKT