Trzy dni, które zmieniły wszystko

zd123Triduum Paschalne to wyjątkowy i najważniejszy okres w cały roku liturgicznym. Wielki Czwartek to pamiątka ustanowienia Eucharystii, naszego duchowego pokarmu, którym winniśmy karmić się codziennie i Kapłaństwa. Przez następne dni aż do Niedzieli Zmartwychwstania rozpamiętujemy wielkie cierpienia i udręki, które Jezus znosił dla nas aż do śmierci na krzyżu, gdzie objawiła się wielka i nieogarniona miłość Boga do każdego człowieka. Jezus Chrystus oddał za nas swoje życie, aby nas zbawić. Wydawać się może, że wszystko się skończyło, bo śmierć jest końcem życia. Nie w tym przypadku. Trzeciego dnia Jezus powstaje z grobu. Pokazuje, że nadzieje w Nim pokładane nie były daremne. Chrystus, zwyciężywszy śmierć, obiecuje zmartwychwstanie wszystkim wierzącym w Niego. /M.S./

KANCELARIA

KONTAKT