Niedziela Palmowa - Męki Pańskiej

Wjazd do JerozolimyNiedzielą Palmową rozpoczynamy Wielki Tydzień. Tydzień, w którym rozegrały się wydarzenia, które przyniosły światu zbawienie. Ewangelia opisująca wjazd do Jerozolimy przekazuje nam, że Jezus jest zapowiadanym przez wielu proroków Mesjaszem, Królem. Ale nie jest to władca pyszny, dumny, zasiadający na tronie w pałacu, ale sługa Boży, który przybył do Jerozolimy, aby oddać swoje życie za wszystkich ludzi. Jezus, który uroczyście wkroczył do Świętego Miasta chce tak samo wkroczyć do naszego serca. Tylko od nas zależy czy pozwolimy Mu wejść. Niech w tym Tygodniu towarzyszy nam szczególne Boże Błogosławieństwo, byśmy wiernie szli za naszym Zbawicielem i towarzyszyli Mu w Jego męce, śmierci i chwalebnym Zmartwychwstaniu. /M.S./

KANCELARIA

KONTAKT