Droga Krzyżowa

Droga Krzyowa123W Wielkim Poście koncentrujemy się na rozważaniu Męki Chrystusa. Jednym z takich rozważań jest nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Ewangelia zawiera opisy 9 z 14 stacji ostatniej drogi Chrystusa. Pozostałe dodała tradycja Kościoła. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej zawdzięczamy Franciszkanom którzy od XIV wieku są kustoszami Ziemi Świętej. Oprowadzając pielgrzymów po miejscach uświęconych męką Chrystusa rozważali wraz z nimi różnorakie cierpienia, których doświadczył Zbawiciel. Z nabożeństwem Drogi Krzyżowej łączą się tak zwane Kalwarie, czyli wierne odtworzenie terenu Ziemi Świętej zwłaszcza na terenach górzystych oraz nabożeństwo dróżek kalwaryjskich. Do najbardziej znanych należą: Kalwaria Zebrzydowska, Pacławska i Wejherowska. Za pobożne uczestnictwo w Drodze Krzyżowej można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Możemy ofiarować go za siebie lub za zmarłych. /M.S./

KANCELARIA

KONTAKT