Święto Ofiarowania Pańskiego

ofiarowanie paskieŚwięto Ofiarowania Pańskiego obchodzone 2 lutego nawiązuje do wydarzenia, które miało miejsce 40 dni po narodzinach Jezusa, kiedy to Maryja z Józefem przynieśli Dzieciątko Jezus, by zgodnie z prawem mojżeszowym ofiarować je Bogu. Obecny w świątyni starzec Symeon nazwał Chrystusa „światłem na oświecenie pogan”. Przepowiedział on również późniejsze cierpienia i śmierć Jezusa. W polskiej tradycji jest to też święto Matki Bożej Gromnicznej. Tego dnia przynosimy do kościoła świece na wzór Maryi, która przyniosła nam Chrystusa - „Światło na oświecenie pogan”. Św. Jan Paweł II ustanowił dzień 2 lutego Dniem Życia Konsekrowanego. W modlitwie pamiętajmy o osobach, które poświęciły swoje życie na wyłączną służbę Bogu. /M.S./

KANCELARIA

KONTAKT