Nabożeństwo czterdziestogodzinne

adoracja123W najbliższą Niedzielę rozpoczniemy w naszej parafii Nabożeństwo czterdziestogodzinne jako przygotowanie do dobrego przeżycia Wielkiego Postu. Będzie ono trwać przez trzy niedziele. Liczba 40 wielokrotnie pojawia się na kartach Pisma Świętego. 40 godzin Jezus spoczywał w grobie, przez 40 dni przebywał na pustyni, tyle trwał deszcz w czasie potopu, Izraelici przez 40 lat wędrowali przez pustynię. Nabożeństwo to miało charakter pokutny i wynagradzający za grzechy popełnione w karnawale. Dziś ma ono na celu pogłębienie wiary i umocnienie relacji z Bogiem. Serdecznie zapraszamy do wstąpienia choć na krótką chwilę, by adorować Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie. /M.S./

Szczegółowy program adoracji podany jest w ogłoszeniach.

KANCELARIA

KONTAKT