Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

niepok nmp1234Dogmat o Niepokalanym Poczęciu został ogłoszony 8 grudnia 1854 r. Czytamy w nim iż Najświętsza Maryja Panna od pierwszej chwili swego poczęcia – mocą szczególnej łaski i przywileju wszechmogącego Boga, została zachowana jako nietknięta od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego. Cztery lata po ogłoszeniu dogmatu  podczas objawień w Lourdes i Gietrzwałdzie Maryja przedstawiła się mówiąc: „Jestem Niepokalane Poczęcie” co stanowi potwierdzenie autentyczności dogmatu. /M. S. /

KANCELARIA

KONTAKT