Adwent

Radwent123ozpoczynamy adwent – czas przygotowania na przyjście Pana Jezusa. Dwie główne idee adwentowe podzieliły ten okres na części: pierwsza do 16 grudnia akcentuje oczekiwanie na powtórne przyjście Chrystusa na końcu czasów. Druga natomiast od 17 grudnia jest czasem duchowego przygotowania do Narodzenia Pańskiego. Niech czas adwentu nie będzie tylko materialnym przygotowaniem do świąt Bożego Narodzenia, ale przede wszystkim czasem przygotowania naszych serc na przyjście Chrystusa. /M.S./

KANCELARIA

KONTAKT