Życzenia Świąteczne biskupa Andrzeja Jeża

Biskup Tarnowski Andrzej Jeż składa wszystkim diecezjanom najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

KANCELARIA

KONTAKT