Aktualności

w Ludwik123Jak co roku w przedostatnią Niedzielę października przeżywamy Światowy Dzień Misyjny. W tym roku obchodzony pod hasłem: „Spotkaliśmy Jezusa, więc głosimy”. Zachęcamy do wspierania Papieskiego Dzieła Rozkrzewienia Wiary modlitwą oraz ofiarą, na którą będzie przeznaczona niedzielna taca. Wielu świętych i błogosławionych w swoim życiu podejmowało działalność misyjną i ewangelizacyjną. Jednym z nich jest Św. Ludwik Maria Grignon de Montfort. Wędrował On od wioski do wioski, od miasteczka do miasteczka i głosił Słowo Boże.

Grafika odpust123Corocznie w pierwszą niedzielę października nasza parafia obchodzi uroczystość odpustową ku czci Najświętszej Maryi Panny Różańcowej. Chociaż naszej parafii patronują Wszyscy Święci to jednak ich Królowa jest Tą, którą czcimy w dzień naszego odpustu parafialnego. Wspomnienie NMP Różańcowej zostało ustanowione na pamiątkę zwycięstwa floty chrześcijańskiej nad wojskami tureckimi, odniesionego pod Lepanto (nad Zatoką Koryncką) 7 października 1571 r.

w Stanisaw Kostka12318 września Kościół czci jednego z patronów Polski - Św. Stanisława Kostkę, który jest również patronem młodzieży. Wspomnienie tego świętego jezuity nierozerwalnie łączy się z przeżywanym od 12-18 września tygodniem wychowania. W tym roku obchodzonym pod hasłem „W blasku ojcostwa”. Stanisław Kostka urodził się prawdopodobnie w grudniu 1550 r. w Rostkowie koło Przasnysza. Kiedy skończył 14 lat, wraz z bratem został wysłany do szkoły jezuickiej w Wiedniu. Rok później Stanisław ciężko zachorował. Objawiła mu się wtedy św. Barbara z dwoma aniołami, przynosząc mu Komunię Świętą. W drugiej wizji ujrzał Matkę Bożą, która położyła na jego ręce Dzieciątko Jezus. Następnego ranka Stanisław wstał zupełnie zdrowy. Pod wpływem tych niezwykłych wydarzeń zapragnął wstąpić do Towarzystwa Jezusowego, jednak rodzice nie pozwolili chłopcu wstąpić do zakonu. Wtedy więc Stanisław w ukryciu opuścił Wiedeń. W pogoń za nim ruszył jego starszy brat. Stanisław dotarł do oddalonej od Wiednia o ponad 600 km Bawarii. Stamtąd do Rzymu wysłał go Piotr Kanizjusz, gdzie przyjęto go do nowicjatu. W wieku 18 lat Stanisław złożył śluby zakonne. W tym samym roku wyniszczony zmarł na malarię. Po dwóch latach otworzono jego grób – według podań ciało świętego pozostało nietknięte rozkładem. Beatyfikowano go w 1602 r. i kanonizowano w 1726 r. Św. Stanisław Kostka jest patronem Ks. Prałata Stanisława, który 18 września obchodzi swoje imieniny. Wielebnemu Księdzu życzymy wszelkich potrzebnych łask oraz opieki świętego patrona.

Beatyfikacja grafika12 września 2021 roku w Warszawie będzie miała miejsce Beatyfikacja Sługi Bożego Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Służebnicy Bożej matki Elżbiety Róży Czackiej. Przewodniczyć jej będzie w imieniu papieża Franciszka kard. Marcello Semeraro – prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.

Róża Czacka, późniejsza Matka Elżbieta, urodziła się w Białej Cerkwi - dzisiejsza Ukraina – 22 października 1876 r., w znanej arystokratycznej rodzinie. W wieku 22 lat straciła wzrok. Jej ślepota stała się wielką traumą dla rodziny, która nie umiała przyjąć jej niepełnosprawności, jednak ona zrozumiała, że może liczyć tylko na Boga, któremu poświęciła swoje życie. Za radą doktora Gepnera zaczęła zajmować się osobami niewidomymi. 1 grudnia 1918 założyła Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża. W Laskach otworzyła zakład dla niewidomych przygotowujący ich do funkcjonowania w społeczeństwie. Dzięki matce Elżbiecie i Ks. Korniłowiczowi – ojcu duchowemu Dzieła - niewidomi mogli się czuć w Laskach, jak w domu.

mb123Pierwsza myśl Polaków dotycząca Częstochowy? – Klasztor Jasnogórski i Cudowny Obraz Czarnej Madonny. Miejsce szczególne, dokąd co roku wyruszają pątnicy, by przedstawiać Bogu za przyczyną Maryi swoje prośby i podziękowania. 26 sierpnia obchodzimy Uroczystość NMP Częstochowskiej ustanowioną przez Papieża Piusa X na prośbę bł. Honorata Koźmińskiego. Częstochowski wizerunek ma bogatą historię. Sięga ona XIV wieku. Jego autorem jest nieznany włoski malarz. Najstarszy dokument dotyczący tego dzieła to piętnastowieczna legenda pt. „Przenosiny tablicy Błogosławionej Maryi Dziewicy, którą święty Łukasz wymalował własnymi rękami”. Według niej obraz Matki Boskiej Częstochowskiej nie pochodzi z XIV wieku, ale z okresu początków Chrześcijaństwa, a namalował go św. Łukasz Ewangelista na deskach stołu pochodzącego z domu Maryi w Nazarecie.

Strona 10 z 48

KANCELARIA

KONTAKT