Aktualności

Micha Gabriel i Rafa12329 września Kościół wspomina trzech Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała. Archanioł Michał to pierwszy i najważniejszy spośród aniołów. Jego imię oznacza „Któż jak Bóg”. Archanioła Gabriela pamiętamy ze sceny Zwiastowania. Tradycja przypisuje mu także opiekę nad Św. Rodziną. Jego imię oznacza „mąż Boży” Archanioł Rafał jest uważany za patrona podróżujących i chorych. W Starym Testamencie czytamy o Jego opiece nad Tobiaszem. Jego imię oznacza „Bóg uleczy”. /M.S./

Podwyszenie Krzya w 123414 września oddajemy cześć Krzyżowi, znakowi naszego zbawienia , a także miłości, która otwiera się na każdego człowieka. Z wysokości Krzyża Jezus pociąga do siebie wszystkich grzeszników i objawia im miłość Ojca, który Go posłał. Odnalezienie relikwii Krzyża Chrystusa zawdzięczamy Św. Helenie, matce cesarza Konstantyna I. Święto to poprzedza wspomnienie Matki Bożej Bolesnej obchodzone 15 września. Maryja jako najwierniejsza i najpokorniejsza Służebnica miała szczególny udział w zbawczym dziele Chrystusa. /M.S./

Narodzenie NMP obraz 123Narodzenie NMP

8 września czcimy Matkę Bożą w tajemnicy Jej Narodzenia, główną patronkę naszej diecezji.

Kościół Wschodni świętował pamiątkę narodzin Matki Jezusa już w VI w. Święto powstało najprawdopodobniej w Syrii, po Soborze Efeskim. W Polsce nosi nazwę Matki Bożej Siewnej. W tym dniu w kościołach błogosławi się ziarno na zasiew. /M.S./

w Kinga12345Wspomnienie Św. Kingi

24 lipca czcimy Św. Kingę. W ubiegłą niedzielę zgromadziliśmy się na Eucharystii w grocie nieopodal ruin zamku, w którym ukrywała się przed najazdem Tatarów. Dla mieszkańców Pienin św. Kinga to szczególna święta, o czym świadczą liczne kapliczki jej poświęcone, a także jej udział w kulturze i sztuce naszego regionu. /M.S./

sw benedyktRóżnie bywało w historii Kościoła. Nie zawsze wiadome było, co kto ma robić, jak organizować życie. Dlatego cenimy takich ludzi, jak św. Benedykt, któremu zawdzięczamy wiele dobrego w sprawach zakonów i wspólnot. Urodził się ok. 480 r. w Nursji. Studiował w Rzymie. Przerwał naukę i został eremitą. Udał się w góry Subiaco, wokół niego zaczęli gromadzić się uczniowie. Fundował nowe klasztory. Zamieszkał w klasztorze na Monte Cassino. Umarł w 543 r. Jest patronem dobrej śmierci i jednym z głównych patronów Europy. /M.S./

Strona 6 z 31

KANCELARIA

KONTAKT