On was wszystkiego nauczy

zeslania ducha swietegoKiedy starożytnym grekom brakowało natchnienia czy to w pisaniu jakiegoś tekstu, czy w wygłaszaniu mowy prosili oni o natchnienie muzy. Było ich kilka, a każda patronowała innej dziedzinie nauki oraz sztuki. I tak: Kaliope była muzą filozofii i retoryki, zaś na przykład Urania zajmowała się bardziej ścisłymi sprawami: geometrią i astronomią. Nam bardzo często też brakuje natchnienia. Dobrze wiedzą to zwłaszcza uczniowie. Zapewne każdy w czasach szkolnych, czy studenckich czuł ten smutek kiedy zapomniał jednego słowa na sprawdzianie, co zadecydowało o tym, że zamiast piątki dostał cztery. Choć nasza pamięć czasami zawodzi, jest ktoś to wie wszystko i jeszcze nam co nieco podpowie, gdy Go o to poprosimy. To Duch Święty, trzecia Osoba Trójcy Świętej. W dzień Pięćdziesiątnicy apostołowie w wieczerniku nie potrafili mówić w przeróżnych językach, jednakże kiedy zstąpił na nich Duch Św. stali się biegłymi poliglotami i każdy człowiek mógł ich zrozumieć. Duch Św. działa w kościele pomagając mu we wzroście wiary i w głoszeniu ewangelii wszystkim narodom. Jednak jako Bóg jest bardzo ukryty. W ewangelii w scenie chrztu Jezusa w Jordanie nad Jego głową unosiła się gołębica, czyli po prostu Duch Św. Duch Św. nie ma fizycznego ciała. Nie możemy go dotknąć, ale możemy Go poczuć wewnętrznie jak w nas działa. Symbol gołębicy jako widzialnego znaku Ducha Św. przeniknął do sztuki, gdzie w licznych rzeźbach czy obrazach znajdujemy gołębicę, stąd wiemy, że chodzi o trzecią Osobę Trójcy Św. Duch Św. nie mówi za dużo sam, ale my dzięki niemu możemy powiedzieć naprawdę wszystko. Ewangelistą byłoby zapewne ciężko opracować swoje ewangelię bez Jego pomocy. Byli świadkami wydarzeń zawartych w piśmie świętym, ale dzięki działaniu Ducha Św. mogli stworzyć dzieła natchnione, które dziś czytamy i rozważamy. Jezus wstępując do nieba nie pozostawił nas samych. Jego prezentem dla nas był właśnie Duch Święty, którego każdy z nas otrzymał szczególnie w sakramencie bierzmowania. Duch Św. działa, ciągle napędza kościół i ludzi do pracy. Pozwólmy prowadzić się Duchowi Świętemu, a dzięki Jego pomocy starajmy się jak najbardziej zagłębiać i rozważać tajemnice naszej wiary.

KANCELARIA

KONTAKT