Święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała

Micha Gabriel i Rafa12329 września Kościół wspomina trzech Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała. Archanioł Michał to pierwszy i najważniejszy spośród aniołów. Jego imię oznacza „Któż jak Bóg”. Archanioła Gabriela pamiętamy ze sceny Zwiastowania. Tradycja przypisuje mu także opiekę nad Św. Rodziną. Jego imię oznacza „mąż Boży” Archanioł Rafał jest uważany za patrona podróżujących i chorych. W Starym Testamencie czytamy o Jego opiece nad Tobiaszem. Jego imię oznacza „Bóg uleczy”. /M.S./

KANCELARIA

KONTAKT